Eilės

Rasa P Eilės Kirčiavimas

Patinka šis dienoraštis?

Užsiregistruok Klase.lt ir galėsi komentuoti bei gauti pranešimus apie naujus jo įrašus ar rašyti savo dienoraštį!

Eilės

nėrinių eilės

Kirčiavimas

2014-11-25 14:50, įrašas peržiūrėtas: 7355

Kažkada kažkur (berods, raudonoje klasėje) rinkau daiktavardžių kolekciją, kurie linksniuojant tampa veiksmažodžiais, pvz. maišas maišo; tašas tašo, braižas braižo, vaikas vaiko, vilkas vilko... Tada klasiokai man pririnko tokią gausybę eksponatų kolekcijai Ypač Japonė daug pririnko.

Dabar kolekcionuosiu žodžius, kurie sukirčiavus kitaip įgyja visai kitą prasmę. Pvz.: kãltas ir kàltas; Angèlė ir ang~elė (atsiprašau, nemoku kompu riestinio ant e uždėti )

Kas kokių žinote, prašome, rašykite. Kai prisiminsiu ir pati parašysiu. Tarmiški irgi tinka.

Klasiokų indėlis į kolekciją:

Rimutės: pãdaro - padãro; paláukė - pala~ukė;  šãuk - ša~uk; áukštas - a~ukštas; kãrtis - kártis - ka~rtis; sekà - s~eka; girià - gìria; kalè - kãlė; va~rtai - vartaì; táikai - taìkai; keísti - keistì; gìmti - gimtì; gìrti - girtì; kãukė - ka~ukė; lakà - lãka; šalìs - šãlis; paskuí - pãskui; vejà - v~eja; mérkei - merkeí; randù - rãndu; dėtì - d´ėti; ve~rk - v~erk; vėl´ė - v´ėlė, kartõs - ka~rtos; pamãto - pámato; kabìna - kabinà; šaltì - šálti; lãimės - laim´ės; žemà -ž~ema; manaì - mãnai; vert´ė - ve~rtė; d~ega - degà; Gãlia - galià; mažà - mãža; mìni - minì; kùriam - kuriãm; lenktì - leñkti; per´ėjo - pérjėo; skirtì - skìrti; tónas - tonàs; lyd~ys - lýdys; vìrto - vi~rto; grūdaì - gr~ūdai; rimtì - ri~mti; ka~ršti - karštì, mókėsi - mok´ėsi; įšãlo - ´įšalo; siūl´ė - si~ūlė; dominõ - dómino; artì - árti; Vaídas - vaìdas; Gána - ganà; ausìs - aùsis; žyd´ės - žýdės; skirtì - skìrti; Sãldus - saldùs; patìno - pãtino; bãltai - baltaì; põrų - por´ų; sùkasi - sukàsi; lygtìs - lýgtis; pàkasė - pakãsė; merginà - mérgina; Lìnai - linaí; Lapi´ų - lãpių; kilìmas - kìlimas; laidõs - láidos; lãukus - laukùs; pažaís - pãžais; saugaì - sáugai; kapàs - kãpas; trìnti - trintì; nérti - nertì; kùrti - kurtì; pìnti - pintì; gárbanos - garbanós; máudė - ma~udė; r~ūdys - rūdýs; k~eliai - keliaì; platinà - plãtina; saùgos - sáugos; dvìratis - dvirãtis

Tarmiški: kãnda - kandà; mìni - míni; kìškis - kíškis; pakelyjè - pakélyje

Mano: s~eniai - seniaí; lãuk - la~uk; kártis - ka~rtis; kárti - kartì, gaìlis - gaílis; k~elis - kelìs

Linutes: kibinaì - kìbinai, sãgos - sagós, ãtlasas - atlãsas (tarmiskai)

Dalytė: piktà - pìkta

 

 

2014-11-25 15:54

 Kadangi nemoku ant raidžių dėti kirčių rašysiu sakinukais:

nebeturiu laiko-mane kažkas laiko

nemačiau tokio baisaus padaro-ką nori tą padaro

 

 

2014-11-25 16:04

 jis manęs palaukė-ten toli graži palaukė

2014-11-25 16:09

 vyrai rūko-negalėjau vairuoti dėl didelio rūko

2014-11-25 16:12

 pipiras buvo labai kartus-pakartojau tris kartus

2014-11-25 16:34

Oho, Rima, kiek pabėrei!

2014-11-25 17:40

 na čia ne viskas su kirčiu gerai,bet tinka 

2014-11-25 19:07

laikas laiko ir rūkas rūko yra iš mano ankstesnės kolekcijos O visi kiti tai labai geri Pãdaras - padáro; paláukė - palaùkė; kartùs - kartùs - kãrtus; sèniai - s~eniai...

2014-11-25 19:07

Ačiū, Rimute

2014-11-25 19:31

 susirinko vos KELI vaikai-kam sunkų daiktą tu KELI

nereikia KARTIS į medžius-lauke padėta ilga KARTIS

mergaitė pina ilgą KASA-tėvelis gilią duobę KASA

 

 

 

 

2014-11-25 19:41

 kokia graži GĖLĖ-bitė tau GĖLĖ

kai reikės ŠAUK-paimk šautuvą ir ŠAUK

 

 

2014-11-25 19:45

 dainuoja AUKŠTU tonu-palipk vienu AUKŠTU aukščiau

 

 

2014-11-25 19:51

 keisk savo BŪDĄ-šuo įlindo į BŪDĄ

vaikai eina KARTU-rėkia lyg juos kas KARTŲ

 

 

 

2014-11-25 19:51

Puiku, daug pameni! Nors kirčiavimas skiriasi tik dviejų iš šito sąrašo. Kiti, kurių tarimas visai nesiskira, bus kitai kolekcijai

Šãuk - šaùk; ãukštas - aùkštas; lãuk - laùk!

2014-11-25 19:53

Kãrtis - kártis. Būda bus kitai kolekcijai

2014-11-25 20:10

mįsles reikia MINTI-takelius reikia MYNTI

2014-11-25 20:14

viskam ateina GALAS-tėtis tuoj peilius GALĄS 

2014-11-25 20:29

na, šie jau ir kitaip rašomi

dar viena prisinminiau, galima papildyti: kãrtis - kártis - ka~rtis (arklio kartis)

2014-11-26 07:08

 skaičių SEKA-iš paskos SEKA

mama vaiką GIRIA-tolumoje matosi GIRIA

tėtis vinis KALĖ-po kiemą laksto KALĖ

 

 

2014-11-26 07:56

Puiku, šitie tai labai geri

sekà - s~eka; girià - gìria; kal`ė - kãlė

2014-11-26 08:18

 kieme pastatyti dideli VARTAI- keptuvėje blynus irgi VARTAI

Iš viso įrašų: 186
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madridas

Patiko nuotrauka? Įvertink!

Reklama Sukurk savo
Reklama

El. paštas: [email protected]

Kita Informacija: [email protected]

All Media Digital
AMDigital logotipas
Ši svetainė talpinama