Gyvenimas įrašai

Dienoraščiai Gyvenimas įrašai

Kodėl mano atlyginimas yra ... mažas ???

2013-07-17 01:01
<p>&nbsp;<img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/188311540_128259_2860907.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Didžiąją daugumą žmonių domina socialinės lygybės ir nelygybės klausimas. Dar kitaip įvardijamo kaip socialinio teisingumo klausimas.</p> <p>Ir viskas skamba gražiai - lygybė, teisingumas ... Bet ...</p> <p>Tam kad apie tai &scaron;nekėti toliau ... reiktu būti tikram, apie ką kalba eina ir kas potais simpati&scaron;kais žodžiais slypi.</p> <p>Taigi ...</p> <p>Kalba eina apie ... Visuomenę. Arba dar kitaip ... žmonių bendriją, kuri gyvena ir kuria savo gyvenimą pagal bendrai visiems priimtas normas ir taisykles.</p> <p>Ant kiek tai pakito nuo neatmenamų laikų, gal ir neverta būtu kalbėti, nes tai istorija. Bet, kaip ir viskas Žemėje, kas susieta su žmogumi ir jo gerbūviu ... tėra žmonių istorijos raida, kurioje laikas nuo laiko atsiranda naujos formos arba atsikartoja jau seniai žinomos tik kiek kitaip pritaikomos naujam laikmečiui.</p> <p>Nors socialinio teisingumo klausimu buvo imtasi domėtis dar senojoje Antikoje, bet labiausiai ir ... giliausiai &scaron;į klausimą nagrinėjo Marksas.</p> <p>Kodėl ???</p> <p>Viskas labai paprasta. Nes tam laikui, civilizacijai pasiekus naujus vystimosi etapus, tiek ekonomika, tiek politika ir visuomenės susiskyrstymas, buvo akivaidžiai didelis. O kuom toliau ... tuo daugiau viskas kito ir ry&scaron;kėjo ... Bet ... Niekas nepasikeitė nuo tos pačios Antikos laikų.</p> <p>Taip taip ... Niekas nepasikeitė ir nepakito nuo Antikos laukų. Tiesa ... yra viena nedidelė smulkmena, kuri kažkiek lyg ir skiria, bet ... tik tuom, kad ... žmonių tapo daugiau ir atatinkamai to ... apie socialinį teisingumą kalbama dažniau. Bet ir viskas. Kalbama ir ... daugiau nieko.</p> <p>Jei auk&scaron;čiausiame socialiniame sluoksnyje kartais nuo karto ir užeina kalbos apie socialinės lygybės principus ir galimus to sprendimo būdus ... Tai žemesniuose sluoksniuose ... viskas kaip ir prie&scaron; kelis tūkstančius metų ... nepasitenkinimas esama padėtimi ir kaltinimai, auk&scaron;čiausiai esančiam, tos pačios visuomenės sluoksniui.</p> <p>&Scaron;tai ... Po ilgų i&scaron;vedžiojimų ( be ko tiesiog neįmanoma ... ) atėjome prie &scaron;ių dienų klausimų klausimo - Kodėl mano atlyginimas yra ... mažas ???</p> <p>Ir tikrai ... O kodėl mūsų atlyginimai, kartais juokingai maži. ?</p> <p>&Scaron;tai ... Koks paprastas klausimas ir ... paprastai nepaprastas atsakymas - O ko čia stebėtis ???</p> <p>Tikrai. Ko čia stebėtis?</p> <p>Ar ką nors ir kada nors domino klausimas, i&scaron; kur ir kaip atsiranda vieno ar kito darbo užmokestis, ir nuo ko priklauso jo dydis ???</p> <p>Ne ... Nes &scaron;iai dienai, visi giliai įsitikinę, kad jis ar ji ... turi atatinkamą i&scaron;silavinimo lygį ir jam tiesiog ... priklauso atlyginimas ... atatinkantis jo i&scaron;silavinimo lygį.</p> <p>Ir &scaron;iai dienai ... jau niekam nerūpi &scaron;lavėjo darbas. Kaip ir nerūpi paprasto žemdirbio darbas. Ir ne todėl, kad jie nekvalifikuoti ar stovintys pačioje žemiausioje darbo rangų lentelės vietoje ... Ne.</p> <p>Nes tai ... žemai apmokamas darbas. Na ir ai&scaron;ku ... prestižas.</p> <p>Taip kad ...</p> <p>Visi reikalauja socialinio teisingumo, bet niekam neįdomu kokiu būdu tas teisingumas turi ateiti ir kas tai aplamai yra.</p> <p>Atlyginimais nepatenkinti daktarai ... prokūrorai ... bibliotekų darbuotojai ... mokytojai ...</p> <p>Atispra&scaron;au ... pedagogai. Nes mokytojų seniai neliko. Tokia jau gyvenimo ironija, kad ... mokytojus pakeitė tūkstančiais &quot;kepami&quot; pedagogai.</p> <p>Kaip ir dar daug kas mūsų gyvenime visi&scaron;kai ne i&scaron; mūsų pasaulio - Bankininkai, vadybininkai, logistai, stilistai ir dar begalė visokių kitų ... kurie ... taip pat kelia bangas ir &scaron;niurk&scaron;čioja nosimi, kad jų atlyginimai ... pasaki&scaron;kai maži.</p> <p>Taigi ... Socialinė lygybė.</p> <p>Jos niekuomet nėra buvę ir ... niekuomet nebus.</p> <p>O socialinis teisingumas ...</p> <p>Asmeni&scaron;kai netikiu, bet ... gal ir bus diena tokia utopinė gadynė, kuomet žmonės ims domėtis ne tik asmenine gerove ir perstos eiti i&scaron; proto, kad tik mano vaikui būtu geriau, nei kad man buvo ...</p> <p>Nors kaip ir sakiau ... Netikiu, kad žmogus perstos tikėti į Senį &Scaron;altį pats ir nustos i&scaron; pats mažens mulkinti tuos ... kurie vėliau tęs kitų mulkinimą, kad tie mulikintu dar kitus.</p> <p>O jei ne ... Vadinas teisus tas posakis - Glu&scaron;ą ir bažnyčioj mu&scaron;a.</p> <p>Į sveikatą ... Ponai ir ... Ponios.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/188311540_12851564_2859720.jpg" /></p>

Vaiko teisės. Svarbu. O pareigos ???

2013-06-21 21:47
<p><img alt="" width="550" height="741" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/188311540_5547106_2839481.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Vaiko teisės. Svarbu. O pareigos ???</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Taip, mūsų žmonių gyvenimas, pilnas pačių neįtikimiausių atvejų, aprai&scaron;kų, detalių. Tūkstančius metų žmonijos eita link vystimosi ir tobulėjimo. Bet ...</p> <p>Nežinau kodėl, bet būtent net tokiame klausime, norisi drėbtelt frazę - I&scaron; didelio ra&scaron;to ... užeinama už kra&scaron;to.</p> <p>Visi puikiai žinome, kad nėra tobulo žmogaus. Kaip ir nėra tobulos bendruomenės, ar net visuomenės. Tobulumas, viso labo tėra ... siekiamybė. Ir niekas daugiau.</p> <p>Taigi. Grižtu prie to, ką jau paminėjau, kad ... i&scaron; didelio ra&scaron;to ...</p> <p>Dabar, super puper cuvilizuotais pasijautę ... žmogai griebėsi sprėst rebusą su ... Vaiko Teisėmis.</p> <p>Kas ir kaip ... nemano reikalas ai&scaron;kinti. Ir be manęs gerai žinote kas vyksta. Tačiau prie viso to, mane kamuoja tik vienas klausimas - Ar suvokiama tai, ko griebtasi kai avinui už ragų?</p> <p>Teisės ... Tai nėra emocijų i&scaron;rai&scaron;kos forma ir juo labiau tai nėra proga pasiklaidyti savo Žinojimu. Nes ...</p> <p>Teisės atsiranda tik tuometu, kai pradžioje atsiranda - Pareiga. Ir jokiu būdu ... prie&scaron;ingai. Na ... nebent ir namas statomas nuo stogo, o ne nuo pamatų. Nors ... Būtent dabar vyksta kaip tik toks procesas, kur namas bandoma statyti ... rakom. Atleiskite ... Statyti nuo stogo.</p> <p>Pra&scaron;om neįsižeisti jautrias ir super mamas, bubutes, močiutes ir likusią moteri&scaron;kąją giminę.</p> <p>Bet man ima juokas, kai &quot; snarglys &quot; tik vakar i&scaron;lindęs i&scaron; po, stalo ima vograuti apie savo teises.</p> <p>Ką ... gerbiami suaugusieji ? I&scaron;pindėjot, ar smegenai susilydė nuo per gero gyvenimo?</p> <p>Kad i&scaron;pindėjot ... tai čia ir pas rabiną eiti klausti nereikia. O kad smegenai sunkiai funkcionuoja ... tai čia ne mano i&scaron;vada, o būtent rezultatas to, kas taip triūbijama ant kiekvieno kampo.</p> <p>Ne ne ... Čia nėra kaltinimo kažkam asmeni&scaron;kai. Nes tai bendras klausimas. Taip sakant ... visų.</p> <p>Nes Vaiko Teisė ... nėra kuriama kažkam atskirai, kam tų teisų ... reikia verkiant.</p> <p>Nors man asmeni&scaron;kai ... giliai pofig. Kadangi tokias Teises ... ir jų turėtujus ... galima &quot;dulkit&quot; i&scaron;sijuosus. Tik tai bus pikta ... ir laiko sugai&scaron;ta.</p> <p>Kur kas lengviau viauktelėjusiam apie savo Teises ... įjungt Teisių palaikymo programą ir palikt jį &quot; ant ledo &quot; su visomis jo teisėmis.</p> <p>Tad ... Nėra Pareigų ... nefig apie Teises vograuti.&nbsp;</p>

Netikėtas pokalbis su Viešpačiu

2013-05-23 16:13
<p><img alt="" width="550" height="688" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_13295599_2815447.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Netikėtas pokalbis su Vie&scaron;pačiu</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Mano patarimas ... nervuotiems ... neskaityti.</p> <p>O kadangi, laikas nuo laiko, vie&scaron;a erdvė užmėtoma i&scaron;traukomis i&scaron; visokių &scaron;ventų pasisakymų, maldomis ...</p> <p>Tai ir a&scaron;, savo variantą, drąsiai dedu.</p> <p>Taigi ...</p> <p>Vieną vakarą, eilinį vakarą, kokių jau būtą tūkstančiai, žmogelis, baigęs žiūrėti televizorių, pakilo nuo savo senos nutrintos sofos ir patraukė į kambario kampą, link to paties televizoriaus. Jį pasiekęs, kiek pamažino garsą ir jį i&scaron;jungė. Pasisuko ir buvo beeinas lovos link, bet čia, netikėtai užkliudė ant stalelio kampo gulėjusią Bibliją.</p> <p>Jai krentant, i&scaron; jos i&scaron;slydo keletas lapelių, bet taip ir nespėjusių nuplasnoti kažkur kitur, Biblija juos gražiai pasigavo ir prispaudė po savimi prie grindų.</p> <p>Žmogelis sunkiai atsiduso, pasilenkė, pakėlė Bibliją ir ją mestelėjo ant stalelio. Paskui, pasiėmė likusius gulėti ant grindų popierielius. Vienas i&scaron; jų buvo Loto bilietėlis, o kiti ... sąskaitos už komunalines paslaugas, raginimas paremti bažnyčią ir anstolių perspėjimas dėl skolos i&scaron;ie&scaron;kojimo, pagal greito kredito kompanijos pra&scaron;ymą. Bei dar pora su raginimais susimokėti alimentus ir graudus a&scaron;aromis sulaistytas lai&scaron;kas, kad jis, tuoj tuoj, taps kūdikio tėvu, nuo kurio pareigos, taip nesąžiningai nori nusisukti.</p> <p>Žmogelis dar kart atsiduso. Apsidairė, lyg ie&scaron;kodamas kur tuos popierėlius dėti. Bet žvilgsnis vėl gryžo prie Biblijos. Tad, ją paėmęs, visus tuos popierėlius sudėjo Biblijos vidun, daug nesirinkdamas kur pataikys ir vėl ją numetė ant stalelio.</p> <p>Dar kurį laiką ją nužiūrinėjęs, tingiai apsisuko ir sunkiai atsiklaupė veidu į kampą, kuriame stovėjo televizorius.</p> <p>- Tėve mūsų .... kuris esi ... dang ...</p> <p>Staiga ... balsas i&scaron; Niekur.</p> <p>- Nu ... ???</p> <p>Žmogelis kruptelėjo, kiek susigūžė ir i&scaron; begalinės baimės nekeldamas galvos paklausė:</p> <p>- Kas čia ... ???</p> <p>Ir tas pats, i&scaron; Niekur sklidantis balsas, atsako:</p> <p>- Kaip tai ... kas ? Čia a&scaron; ... Jahvė. Sakyk ... Ko nori ?</p> <p>Žmogelis sumakalvo rankomis ir ėmė brėžti kryžiaus ženklus ore.</p> <p>- O, dieve ...</p> <p>Jau susierzinęs balsas pasklido ore:</p> <p>- Karoče ... sakyk ... ko nori ?</p> <p>Žmogelis net suprakaitavęs ir vis dar žiūrėdamas prie&scaron; save, ėmė greitai lementi:</p> <p>- Vie&scaron;patie ... ar tai tikrai ... Tu ....??? Pradžiuginai mano ausį, savo &scaron;ventu, &scaron;velniu yt muzika žodžiu?</p> <p>Nepatenkintas balsas, su nusivylimo gaidele, pramurmėjo:</p> <p>- Ot ... velnias ... Nu ir ko jie ... visi, normaliai kalbėti negali ?</p> <p>Čia ... kiek įsidrąsinęs žmogelis, kilstelėjo galvą į lubas ir tarė:</p> <p>- Vie&scaron;patie ... Leisk ... Tau ... savo maldą nuo&scaron;irdžiausią pasakyti.</p> <p>Ir nežinia i&scaron; kur nuskambėjo balsas, pilnas susidomėjimo:</p> <p>- O ką ... pasakysi?</p> <p>Žmogelis, nieko nelaukdamas, apsilaižė lūpas ir ...</p> <p>- Tėve ... Mūsų ...</p> <p>Bet jį, nutraukė jau rūstus balsas:</p> <p>- Vėl ...??? Užkniso ... bliamba. Du tūkstančius metų .... varo tą patį per tą patį.</p> <p>Bet žmogelis, net pasislinko keliais link kambario kampo ir pusbalsiu tarė:</p> <p>- Leisk tuomet, i&scaron;sakyti maldą ... tiesiai i&scaron; &scaron;irdies.</p> <p>Balsas i&scaron; Niekur nusižiovavo ir jau tingiai pradūdeno:</p> <p>- Nu ... davaj ... varyk.</p> <p>Žmogelis, sudėjo rankas savai maldai, užsimerkė ir užtraukė:</p> <p>- Meldžiu ... Tave ... Vie&scaron;patie ... kad atkreiptum dėmesį į vergą Savo. Manos ... dangi&scaron;kos ... atsiųstum. Kad galėčiau &scaron;lovinti ... vardą Tavo ... Ir ne&scaron;ti žmonėms džiugią žinią ... kad visi i&scaron;girstų ...</p> <p>Bet čia balsas jį nutraukė.</p> <p>- O trumpiau ... negali ?</p> <p>Žmogelis pramerkė vieną akį ir žvilgsniu apžvelgė kampą kuriam klūpėjo. Paskui atmerkė antrą ir apsidairė aplink. Nieko nepamatęs, vėl įsistebeilijo į kambario kampą ir tyliai pramurmėjo:</p> <p>- Pinigų ... duok.</p> <p>Dabar jau linksmai, balsas i&scaron; Niekur, paklausė:</p> <p>- O žaibu ... per subinę ... nori ???</p> <p>Žmogutis nuolankiai nuleido galvą ir praniurnėjo:</p> <p>- Supratauuu ...</p> <p>Ir vėl tas pats, jau linksmas balsas:</p> <p>- Gerai, nemyžk į kelnes ... Kam tau babkės?</p> <p>Žmogiukas, vos nepa&scaron;oko i&scaron; vietos, nuo tokio posūkio kalboje su ... Vie&scaron;pačiu.</p> <p>- &Scaron;ventyklas ... &Scaron;ventyklas tavo garbei statyti. Paskui ... na&scaron;laičiams padėti. Žodžiu, geriems darbams. Balsas, kiek surimtėjęs, vėl pasklido i&scaron; Niekur.</p> <p>- Klausyk ... A&scaron;... &scaron;iaip ne taip, Auk&scaron;čiausioji būtybė esu. Mintis moku skaityti. Kodėl visi tavo na&scaron;laičiai, ketvirto numerio liemenėles ne&scaron;ioja ? Mmmmm ???</p> <p>Nuo netikėtumo, žmogiukas krūptelėjo ir kryžium griuvo ant grindų, net kakta kauk&scaron;elėjo į jas.</p> <p>- Neužsirūstink ... Vie&scaron;patie ... ! Čia mane ... VELNIAS ... Velnias papainiojo!</p> <p>Staiga, balsas i&scaron; Niekur, garsiau tarė kamžkam, ten pat, į Nieką:</p> <p>- Liucka ... A Liucka ... Nepatikėsi ... Čia vienas ... ant tavęs ... bačkas varo.</p> <p>Ir i&scaron; to paties Nieko, atsklido griaudintis balsas:</p> <p>- Ponial bratka ... dėkui tau. Aha ... taip ir užsira&scaron;au: - Pi..delino ant Tamsos Kunigaik&scaron;čio Liuciferio ... padla toks.</p> <p>Žmogučiui net akyse žalia pasidarė ir visas sudrėko, i&scaron; tokio posūkio kalboje, su Aukčiausiuoju.</p> <p>- Vie&scaron;patie ... Būk žmogus ... apsaugok mane ... nuo nelabojo žabangų.</p> <p>Kiek su&scaron;velnėjęs, balsas tarė:</p> <p>- Na ... jei užsiimsi gerais darbais ... Gal ir nura&scaron;ysim ... &scaron;itą nuodėmę. Nesu jau toks ... visi&scaron;kas ... padugnė.</p> <p>Žmogutis pa&scaron;oko ant kelių ir puolė žegnotis ir lankstytis į kampą, kiekvieną kartą, vis trinkteldamas galva į grindis.</p> <p>- Teeeateinie ... Tavo karalystė ... teeesie ... Tavo valia ... Per am ...</p> <p>Balsas linksmai:</p> <p>- Psio ... Užsiciklino, vyrukas.</p> <p>O žmogelis, toliau savo varo:</p> <p>- Tavo garbei ... Lietuvą nuo žydų ... ir visų kitų ... nekrik&scaron;tų &scaron;varinsiu ... Tavo vardą &scaron;lovinsiu ...</p> <p>Ir vėl, balsas kažkam, į Niekur &scaron;ūktelėjo:</p> <p>- Ne ... Nuuu ... Moooze ... tu tik paklausyk .... ką &scaron;itas gojus varo.</p> <p>Ir i&scaron; tos tu&scaron;tumos, pasigirsta toks abejingai pagiežingas balselis:</p> <p>- Eina jis ... &scaron;iiikt ... Jei būčiau, atsidėjęs po &scaron;ekelį kiekvieną kartą, kai &scaron;itai girdžiu ...</p> <p>Dabar jau balsas, visai rimtai, žmogeliui porina:</p> <p>- Klausyk ... žmogau ... Per vieną maldą ... du ... pravalai. Kaip sakoma: &bdquo;Jei nedaviau proto, tai...&ldquo;</p> <p>Čia, žmogutis, suprasdamas, kad reikalai sukasi &scaron;ūdina puse, vėl sumakaluoja prie&scaron; save kryžiaus ženklus ore ir jau graudžiu balsu meldžia:</p> <p>- Na, &scaron;tai ... Vie&scaron;patie ... per i&scaron;mintį Savo nedavei, man, vergui Savo ... proto. Nekaltas a&scaron; ...Nekaltas ... Niekingas žemės &scaron;liužas esmi, sukurtas, pagal paveikslą Tavo ...</p> <p>Balsas, net nustebęs:</p> <p>- Žmogau ...Tu bent pats .... supranti ... ką čia dabar mali ???</p> <p>Pas žmogelį net akys ant kaktos i&scaron;&scaron;oko ir visas nuraudęs tei&scaron;tarė:</p> <p>- Oiii ! Ooooiiii ...</p> <p>Tas pats pasipiktinęs balsas i&scaron; niekur:</p> <p>- Žinai ... Debilu manęs .... dar niekas nevadino (o pats &scaron;nairuoja į Liuciferio pusę). Na ...beveik .... niekas.</p> <p>Čia žmogutis susizgrimba ir taria balsui:</p> <p>- Vie&scaron;patie .... būk gailestingas ... Tu juk ... gailestingas? Tiesa ???</p> <p>Staiga, stojo mirtina tyla.</p> <p>Bet balsas, atsigavęs po tokio netikėto klausimo sau, lyg norėdamas pasitikslinti, perklausė:</p> <p>- Kas ??? Ar ... A&scaron; ... ???</p> <p>Dabar jau žmogelis perėmė pokalbį į savo rankas.</p> <p>- Taip taip ... Taip .... Tu ... Taip Biblijoj ... pasakyta.</p> <p>Balsas, jausdamasis kiek prispaustas, jau nepiktai sako:</p> <p>- Na ... Maža kas ten ... ra&scaron;oma ...</p> <p>Žmogelis, jausdamas savo persvarą, nutveria nuo greta esančio stalelio &Scaron;vento Ra&scaron;to knygą ir ją i&scaron;kelia vir&scaron; galvos.</p> <p>- Vie&scaron;patie ... O kaip gi priesakai ???</p> <p>Dabar, jau kiek susierzinęs, balsas i&scaron; Niekur mestelėjo:</p> <p>- O man ... Dzin ... Man ... viskas galima. Gerai, varyk i&scaron; čia. Tipo ... atleidau tau. Bet ... truputėlį visgi ... nubausiu.</p> <p>Žmogelis su neslepiamu i&scaron;gasčiu:</p> <p>- Nubausi? Nubausiii ... Kaip ... ???</p> <p>Ir i&scaron; niekur ... nuskambėjo i&scaron;didus ...i&scaron;kilmingai skelbias ... Balsas:</p> <p>-Už tavo aklumą ir nepagarbą Viskam kas &Scaron;venta ... Nebesidalinsi tu ... daugiau savo guoliu su moterimi, bet tik ... su vyru !</p> <p>Žmogelis i&scaron; nuostabos, net žagtelėjo ...</p> <p>- Kąąą ... ???</p> <p>Į ką Balsas jau visai abejingai:</p> <p>- Na ... Tipo ... Žydras būsi. Gėjus ... kitaip.</p> <p>Žmogelis vis dar su viltim:</p> <p>- Bet ... Vie&scaron;patie ...</p> <p>Ir jau nykdamas ten, i&scaron; kur atsirado, į tą Niekur, balsas mestelėjo:</p> <p>- Viskas ... Seansas ... baigtas. Varau į Iraką. Ir taip čia, su tavim, užstrukau. Jau pats laikas, su Mahometu, karą toliau ... žaisti.</p>

Virtualybė ...

2013-05-18 19:03
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://old1.klase.lt/pazintys/blog_images/201305/46069_fullsize.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Virtualybė ...&nbsp;</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kas mane žino ir &scaron;iek tiek pažįsta i&scaron; senų laikų, tas tikrai pamena, kad visuomet buvau ... kaip liaudyje sakoma ... gera rak&scaron;tis sūbinėj</p> <p> Daugelyje kartų buvo vvedamos kalbos, kad ... žmogus virtualioje erdvėje, visai ne toks, kos jis būna realiame gyvenime.</p> <p>Gal būt ... Gal būt.</p> <p>Bet a&scaron; ne apie tai. O būtent apie tai, kad ... visi iki vieno kurie su kaukėmis, kokios jos bebūtu, tėra su kaukėmis ir tos kaukės ... laikui einant nukrenta.</p> <p>Visai neseniai neseniai viename i&scaron; portalų pasiskundus lietuvi&scaron;ko sserverio kai kuriems lankytojams, mano paskyra arba account, buvo blokuotas ir netekau prieigos prie to portalo.</p> <p>Trumpai ... To portalo, mano paskyros lankytojai užvertė addministraciją lai&scaron;kais ir reikalavimais gražinti Vikingo paskyrą atgal.</p> <p>Ar čia džiūgauju ??? Ne ...</p> <p>Man tiesiog be galo malonu, kad ... virtualioje erdvėje žmonės i&scaron;lieka žmonėmis, nežiūrint į tariamus &quot;gero norėtojus&quot;.</p> <p>O dar maloniau, kad mane palaikė visi&scaron;kai skirtingų tautų, valstybių ir religijų žmonės. Kurie kelias dienas palaikė su manimi ry&scaron;į per Skype, Youtube, email ir telefonu.</p> <p>Vistualybė ... Tik tiem, kas nori būti ... virtualus.&nbsp;</p>

O pas mus ... lengvai drebina

2013-05-10 08:41
<p><img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_7415178_2802766.jpg" /></p> <p><img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_3808891_2802771.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Va ... o pas mus biski drebina.&nbsp;<img alt="" src="/pimg/Site/smiley/default/kvatotis1.gif" /> &nbsp;</p> <p>Vis &nbsp;... &scaron;iokia tokia &nbsp;... atrakcija &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="/pimg/Site/smiley/default/kvatotis.gif" /></p>

Laki ugnikalnis

2013-05-10 08:05
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_13510437_2802636.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Laki ugnikalnis</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Jau pakankamai seniai randuosi Islandijoje, tačiau ... dar neįgyvendinau nei vieno savo plano. Net menkutės dalies to, kas yra kaip mano svajonė - Pamatyti visą Islandiją ir jos laukinę Gamtą.</p> <p>Tai pilnai įgyvendinama, nors ir turi savo sunkumų. Nes tai nėra paprastas turistinis žygis, kokiam galime susiruo&scaron;ti kiekvienas. Ir tai i&scaron;ties ... kelionė laukinės Gamtos plotais, kur atsiduri vienas pats sau, akistatoje su ... Gamta. Kur yra gana didelis rizikos laipsnis, kai atsiduri velniai žino kur nuo civilizacijos.</p> <p>Bet kaip ir kiekviena rizika, turi savo medalio puses. Ir tai ne tik jausmas, kad ... įveikei pačią rizikos baimę, bet ir tai, kad ... pamatai tai, kas niekuomet nesusilygins su jokiais pasakojimais ir vaizdais, ar net video.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_6519111_2802637.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Tokiai kelionei, reikalingas ne tik patikimas ir geras bekelės transportas, bet ir marios laiko.</p> <p>Būtent, marios laiko, jei norima, ne tik pamatyti pralekiančius vaizdus pro automobilio langus, bet visu tuo ir pasigrožėti, ar įamžinti. Nes tai ... kaip kelionė svetima planeta, kur rodos, dangus toks pat, oras ... tačiau viskas ... aplamai viskas yra kaip kitoje planetoje.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_5810066_2802639.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Čia, kiekviename žingsnyje, viskas keičiasi, o už kiekvieno pakilimo ar nusileidimo, tavęs laukia nežinomybė ir ... nenusakomo grožio vaizdai.</p> <p>O taip pat ... &scaron;ioks toks jaudulys ir ... pakankamai gera dozė adrenalino. Ir savaime ai&scaron;ku, noras pamatyti patį Laki ugnikalnį. Kas nėra &scaron;iaip ... ugnikalnis, o ilga ir nusidriekusi kraterių virtinė, kuri susiformavo ant riftinio lūžio, dalijančio Islandiją į dvi dalis.</p> <p>Laki ugnikalnis, arba dar kitaip vadinamas Lakag&iacute;gar ( Laki krateriai ) randasi Islandijos pietuose, tarp M&yacute;rdalsj&ouml;kull ir Vatnaj&ouml;kull ledynų.</p> <p>Bendras ilgis - 25 kilometrai, o visame tame apie 110&mdash;115 kraterių. Kurių auk&scaron;tis vietomis siekia iki 80&mdash;90 metrų.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_4923302_2802638.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;tai kodėl, ta kelionė nėra tokia paprasta ir ... kodėl, tai yra mano, kaip ir gyvenimo planas.</p> <p>Nes ... noriu pamatyti, prisiliesti prie visko. Be to, tai ... tikrai begalo nuostabi ir įspūdinga vieta. Kuri turėjo lemtingų pasekmių ne tik Islandijai, bet ir Europai.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_15125158_2802640.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Prie&scaron; gerus du &scaron;imtus metų, buvo didelis i&scaron;siveržimas, per visą Lakį ilgį. Kurio metu neatpažįstamai pasikeitė ir pats kra&scaron;tovaizdis ir ilgam buvo dangus užtrauktas debesimis pelenų ir nuodingų dujų.</p> <p>A&scaron;tuonis mėnesius trūkęs i&scaron;siveržimas, pražudė 50 % naminių gyvulių, didžioją dalį pauk&scaron;čių ir daugybę žuvų. Ko pasekoje ... nuo bado ir apsinuodijimo dujomis, žuvo apie de&scaron;imt tūkstančių islandų arba kitaip - 20 % salos gyventojų.</p> <p>&Scaron;io i&scaron;siveržimo metu i&scaron;siliejo begalės bazaltinės lavos, kuri po savimi palaidojo viską, o Islandijos didelius plotus, nuklojo vulkaniai pelenai, palaidodami po savimi visą augmeniją.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_14547059_2802641.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ir tai nebuvo vien tik Islandijos nelaimė, nes to i&scaron;siveržimo metu buvo i&scaron;mestas toks kiekis pelenų, nuodingujų dujų ir dūmų, kad vieneriems metams Europa gyveno lyg prieblandoje. Ir tokioje prieblandoje, kad ... saulė negalėjo su&scaron;ildyti žemės ir tie metai Europoje ... tapo bado metais.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_11475854_2802643.jpg" /></p> <p>Ir tai tik viena vieta, i&scaron; mano didelio plano, ką noriu pamatyti Islandijoje. Prie ko noriu prisiliesti ir ką noriu pajausti pats.</p> <p>O tokių vietų saloje ... begalės.</p> <p>Beveik ten pat, visi&scaron;kai netoli, yra ir unikalus ir begalo gražus vulkaninis kanjonas Eldgj&aacute; (Eldgjau - Ugnies upė ).</p> <p>Kur taip pat ... yra nenusakomo grožio kra&scaron;tovaizdis. Ir kuriame galima praleisti marias laiko, ir to net nepastebėti.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_9576679_2802645.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;tai kodėl, man nereikia jokių atostogų &scaron;iltuose kra&scaron;tuose.</p> <p>&Scaron;tai kodėl ... manęs negali suvilioti egzotinės &scaron;alys.</p> <p>A&scaron; dar nemačiau ... Islandijos.</p>

Bulvė ...

2013-05-05 18:30
<p>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_14983468_2797878.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<em><strong> </strong></em></p> <p><em><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bulvė ...&nbsp;</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Sekmadienis ...</p> <p>Nuostabus saulėtas rytas. Kažkuom labai pana&scaron;us į mano vaikystės sekmadienio rytą, kai girdėdavau atsklendand iki mūsų namų Raudonos baažnyčios varpų gaudesį ...</p> <p>O &scaron;iandien, lyg tyčia, taip pat, ėmė skalambinti &scaron;alia esančios bažnyčios varpas.</p> <p>Todėl ... Nusprendžiau pasikepti bulvių ... Orkaitėje.</p> <p>Juk tai taip skanu ... Kar&scaron;ta kepta bulvė ... Sviestas ... Kefyras ...</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_14051672_2797879.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Bulvė ...</p> <p>Tikrai nežinau ir nepamenu, kada pirmą kartą, susipažinau su tokių visiems paprastu ir yprastu maisto produktu, lydinčiu mus per visą gyvenimą.</p> <p>Žinau tik vieną ... tai buvo dar labai labai senai ... Kai buvau visi&scaron;kai vaikas.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_3272976_2797880.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bet labai gerai prisimenu tėvo keptas bulves, kurias jis kepė kažkaip ypatingai. Ir ką valgydavau su didžiausiu malonumu.</p> <p>Kaip ir gerai pamenu, jo gamintą, kaip jis pats vadindavo - &Scaron;ilkinė bulvių ko&scaron;ė ...</p> <p>Mamos ruo&scaron;ta silkė, ar i&scaron;kepti kotletai ir ... tėvo &Scaron;ilkinė buvių ko&scaron;ė ...</p> <p>O ką sakyti, apie jo keptus, Žemaičių blynus ? Kurie būdavo visad, gražiai, gelsvai rausvai nurudę ... Maudydavosi sviesto ir grietinės jūroje ...</p> <p>Kaip dabar pamenu, kad nuo tokio maisto, man net akys merkdavosi i&scaron; malonumo.</p> <p>Nors, labai gerai pamenu ir prisimenu tai, kai tamsiais žiemos vakarais, tėvas pasikviesdaavo mane i&scaron;sikepti bulnių ... krosnyje.</p> <p>Tai buvo kažkas misti&scaron;ko ir artimai pasakai. Kur dalyvavau ir a&scaron; pats. Tėvas. Ir savaime ai&scaron;ku ... krosnis.</p> <p>Pabandyk įsivaizduoti kambarį, kuris skendi visi&scaron;koje tamsoje, o po jį laksto laksto &scaron;e&scaron;ėliai ant rausvaisvais at&scaron;vaistai i&scaron; krosnės dabintų sienų. Girdisis už lango siaučianti pūga. O kambaryje ... gera ir kar&scaron;ta. Girdisi spraginėjančių malkų tra&scaron;kesys ... Jaučiasi silpnas dūmo ir sakų kvapas.</p> <p>Pravertose pečiaus durelėse, tėvas mai&scaron;o malkas, kad tos greičiau virstu rūsenančiomis anglimis, o man ... kaip nekantriausiam visame tame, imeta porą bulvių į pelenų skyrių ir jas ten užkasa kar&scaron;tuose pelenuose.</p> <p>Nepamenu ko klausdavau, ką atsakydavo tėvas ... Bet tas laikas prie pečiaus, slinkdavo greitai.</p> <p>Ir pats didžiausias malonumas būdavo, kai tėvas žarstekliu, traukdavo jau i&scaron;kepusias anglise bulves. Kurias dar kar&scaron;tas imdavome lupti ir ... pasibarstę druska ... puotauti.</p> <p>Tai kažkas tikrai gero ir nuostabaus. Ir savoti&scaron;kai gražaus. Kur mes buvome vienodi ir vienodai laimingi. I&scaron;sitepę nuo pajuodusių, ar net kiek apanglėjusių bulvių lupenų. Ir abu su baltais nuo kefyro ūsais ...</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_14947132_2797881.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nors pamenu ir jau kiek kitus laikus, kur prie&scaron; akis i&scaron;dygsta nesibaigiančios bulvių lauko ežios. Ir mūsų vadinama darbo stovykla, kažkokiame kaime. &Scaron;okiai vakarais kaimo klube. Ir savaime ai&scaron;ku, mūsų naktiniai pasisėdėjimai prie laužo. Kur taip pat ... buvo kepamos bulvės laužo anglyse.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_2591595_2797882.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;tai ir dabar, kai jau esu toli, ne tik nuo tų laikų, bet ir toli nuo savo kra&scaron;to ... Laikau rankose bulvę.</p> <p>Bulvę, kuri užauginta pakankamai at&scaron;iauriose sąlygose ir kuri labai skiriasi nuo tos, kokias matydavau ir valgydavau kažkuomet savo namuose.</p> <p>Jos mažos. Ne ką didesnės už vi&scaron;tos kiau&scaron;inį, bet ... tai mūsų bulvės. Mūsų bulvės ir užaugintos čia. Bet gal net dėl to ir dar skanesnės. Nors tikrai galima nusipirkti ir atvežamų i&scaron; Europos ar net Afrikos.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_14517036_2797883.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;tai taip ... Toks parastas ir visiems gerai žinomas žemės vaisius kaip ... Bulvė.</p> <p>Kurią kepam, verdam, ar net naudojame žalią, kas žino kiek daugiau virtuvės paslaptyse.</p> <p>Nors kažkuomet ... labai seniai ... bulvės žiedus įteikdavo savo mylimai, ar gerbiamai moteriai ... Augindavo ... kaip gėlę ...</p> <p>Bulvė ...</p> <p>Penketas, ar daugiau minučiu jas belupant, o kiek visko prisiminta.</p> <p>Paprasta bulvė ...</p> <p>Ir tuo pačiu ... kokia ji nepaprasta.</p> <p>&nbsp;</p>

Prie sudaužytos svajonių geldos

2013-05-02 16:30
<p><em>&nbsp; <img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_2579500_2795431.jpg" />&nbsp;</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong><strong>Prie sudaužytos svajonių geldos</strong> </em> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kur slypi ir kame, moters galia ir stipriausias ginklas prie&scaron; vyrą?</p> <p>Atsakymas banaliai paprastas ...</p> <p>Ji pati ... ir yra tas ... ginklas.</p> <p>Tiesa ... reta moteris ... juo moka ir geba naudotis tuom, savo viso ... gyvenimo ... kelyje.</p> <p>Dažniausiai, jis būna panaudojamas vieną vienintelį kartą ... O vėliau ...</p> <p>O kas vėliau ?</p> <p>Jei jau ginklas buvo panaudotas ir susidaroma nnuomonė, kad ... nugalėtasis yra nugalėtas visiems laikams. Ir i&scaron; jo reikalaujama tik ... vergi&scaron;ko atsidavimo nukariautojui.</p> <p>Deja ...</p> <p>Gyvenimas kiek kitoks ir ... jis neturi skrupulų niekam ir dėl nieko.</p> <p>Vienas i&scaron; materijos dėsnių teigia -Tu&scaron;čios vietos, niekada nebūną ...</p> <p>Taigi ... Nenaudojamas ginklas, ne tik, kad ... praranda savo prasmę, bet ir galimybes būti naudojamas, kada nors ... ateityje.</p> <p>Bet tai duota žinoti ir tuom naudotis tik ... Amazonėms.</p> <p>Moterims, kurios i&scaron;tiesų ir valdo, net tik vyrus ... bet ir Pasaulį.</p> <p>O nesant amazonių ... su laiku i&scaron;nyksta ir ... Vyras.</p> <p>Ir lieka tuomet, kaip toje pasakoje ... kiekvienas ... prie savo sudaužytos svajonių geldos.</p>

Taigis ... Suma sumarum ...

2013-04-23 23:05
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_7665266_2743081.jpg" />&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </strong></em></p> <p><em><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Taigis ... Suma sumarum ...</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Man nusidėjėlis ... yra kur kas mielesnis už &scaron;ventąjį.</p> <p>Ir tikrai, čia nėra jokių asmeni&scaron;kumų, susitapatinamų, ar simpatijų, tokiems pat kaip a&scaron; pats.</p> <p>Paprasčiausiai &scaron;ventasis, o sakau, būtent - &scaron;ventasis ... tobūlai nykus. Baltai sterilus, kaip psichiatrijos palata su dideliais grotuotais ir grūdinto stiklo langais. Mink&scaron;tai mu&scaron;tomis sienomis, kad neprasiskverbtu joks garsas ir duris be rankenų. Kur visas gyvenimas, verda tik toje tobulai baltoje tu&scaron;čioje aplinkoje. Jokio pa&scaron;alinio garso, jokių kitokių dirgiklių. Toks savoti&scaron;kas vegetacinis &scaron;iltnamis, su saikingai subalansuotu emociniu pasauliu.</p> <p>Tokioje aplinkoje, net normalios psichikos žmogus, būnant ilgesnį laiką, patiria lengvą &scaron;izofrenijos formą.</p> <p>Todėl ... Bet kokiu atveju, tai niekaip nelimpa prie manęs. O vadinasi ... ir netinka man pačiam.</p> <p>Taigi. Bet kokia atveju, man nusidėjėlis ... yra kur kas mielesnis už &scaron;ventąjį.</p> <p>Bet ir vėl ... Pabrėžiu, kad ... tai niekaip nesusitapatinama. Tiesiog ... nesu &scaron;ventas ir nesu visi&scaron;kai nusidėjęs.</p> <p>Gal ir galėčiau, sau, prisisegti lentelę - Puolęs Angelas ... Bet tai būtu netiesa. Nes ... Angelu niekuomet ir nebuvau.</p> <p>Kaip ir nei&scaron;eitu pasikabinti kitos - Atgailaujantis Velnias. Nes tokių, paprasčiausiai nebūna. Kaip ir nebūna buvusių vilkų. O ir kažkiokiu veidmani&scaron;ku i&scaron;krypėli&scaron;kumu trenkia ... Atgailaujantis Velnias.</p> <p>Taigis ... Suma sumarum ... Nepritapėlis nei prie vienų, nei prie kitų.</p> <p>Nors ... Nors būtent, man nusidėjėlis ... yra kur kas mielesnis už &scaron;ventąjį.</p> <p>Tačiau ...</p> <p>Tačiau būdamas nei velnias, nei gegutė ... netoleruoju nei, vienų nei kitų. &Scaron;ventieji, su savo steriliu gėriu, patrauklūs. Bet tik per pakankamai didelį atstumą. Ir jų tas dvasinis sterilumas ... yra užmu&scaron;antis. O nusidėjėliai ... tai savoti&scaron;kas slidinėjimas ant a&scaron;menų. Ne vaik&scaron;čiojimas, o būtent slidinėjimas. Kur vienas neteisingas ir neteisingai pasirinktas žingsnis, tave skrodžia kiaurai, o tas kiaurai ... net jei ir laiku nutveri save į rankas ... Palieka gilius ir gana ilgai gyjančius randus.</p> <p>Bet būtent ten ir būtent tarp nusidėjėlių, pajauti gyvenimo visą gyvenimo skonį ir visas gyvenimo spalvas. Visą tą buketą, svaiginančio, ką tik gali duoti gyvenimas ir ką tu gali paliesti pats, pasiimti pats.</p> <p>O pabaigai ... Galiu pasakyti tik tiek.</p> <p>Manęs nejaudina, nei vieni nei kiti. Kaip ir nekviečiu nieko, jungtis prie manęs, ar po mano vėliava. Lygiai taip pat, kaip nejaudina ir tai, jei kažkas kažkam susi&scaron;vies, kad tai yra kažkokia mano vie&scaron;a i&scaron;pažintis. Nes tokio &scaron;ūdo, man nereikėjo per visą gyvenimą, nereikia dabar ir nereikės net mano mirties minutę.</p> <p>I&scaron;pažintis gal ir svarbi &scaron;ventiesiems, gal ir reikalinga ... nusidėjėliams. Tai jų ... susigalvotas sadomazo ir visokie kitokie ... pomirtiniai baubukai. Bet ne mano ir ne man.</p> <p>&Scaron;tai taip. Rodos viskas paprastai paprata ir tuo pat metu velni&scaron;kai sudėtinga. Nors tame, nieko keisto nėra ir negali būti, kuomet taip surėdytas Pasaulis, o mes ... tik jo maža ir juokinga dalis.</p>

O ar moteris paslaptinga ? Ne ...

2013-04-23 23:00
<p>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_9908117_2747182.jpg" />&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;O ar moteris paslaptinga ? Ne ...</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Kuomet yra sakoma, kad moteris yra paslaptinga ... tame nėra jokių paslapčių. Tik noras pabrėžti moters i&scaron;skirtinumą i&scaron; žmonių tarpo. Pabrėžti tą grožį, graciją, eleganti&scaron;kumą. O kartais net prilyginant jas gėlės žiedui ar panterai, ar dar kažkam.</p> <p>O ar moteris paslaptinga ? Ne ...</p> <p>Ji tiesiog ... toks pat žmogus kaip ir milijonai kitų. Toks pat žmogus kaip ir vyras. O tas sureik&scaron;minimas, apie jos paslaptingumą &scaron;variai poeti&scaron;kas, romanti&scaron;kuose potepiuose, kurie ją ir padaro tokia ... paslaptinga.</p> <p>O ar moteris paslaptinga ? Ne ...</p> <p>Nebent vienu atveju. O būtent, kai ja ... nesidomima, arba domimasi tik ... pavir&scaron;utini&scaron;kai. Tuomeet savaime ai&scaron;ku, ji ne tik paslaptinga, bet ir pilna pačių neįtimiausių paslapčių.</p> <p>Ar moteris gali būti paslaptinga ? TAIP ... Ir be jokių abejonių. Bet tai ir bus ... tik žaidimas su savommis žaidimo sąlygomis, kurių nežinant ir nemokant ... ji liks ne tik kad ... paslaptinga, bet ir nepasiekiama.</p> <p>Taigi ... O ar moteris paslaptinga ?</p> <p>Drąsiai sakau, kad ... NE.</p> <p>Pažįstu visas moteris ? Jokiu būdu ne, nes tam mano gyvenimas per trumpas.</p> <p>Tuomet jas žinau ? Taip ... Daugiau mažiau, bet žinau.</p> <p>Nes, bet kokia paslaptis, kokia ji bebūtu, tėra žinių nebuvimas apie tą ... paslaptį.</p> <p>Kaip ir noras būti nepažintu ...</p> <p>Bent jau i&scaron; dalies ... nepažintu.</p> <p>&nbsp;</p>

Bet net ir tai ...

2013-04-22 18:22
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_4524341_2713183.jpg" />&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Bet net ir tai ...</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Kiekvieną kartą, kuomet girdžiu iki skausmo nuvalkiotus žodžius, kad &scaron;tai ... anas ar kitas ... turi dievo dovaną, jis gimė su talentu ... mane pagauna kip&scaron;as už liežuvio ir norisi rėkte i&scaron;rėkti - Tai lai atima tas ... toks galingas ... i&scaron; manęs tai, ko jis niekad ir nesugebėjo duoti. Bet paskui aprimstu. Nes ... suprantu viso to bevilti&scaron;kumą. Kur ai&scaron;kiai matosi tik viena - kuomet norisi save pateisinti ... visos priemonės yra geros. O dievi&scaron;kumo įsimai&scaron;ymas ... auk&scaron;čiausios prabos panacėja.&nbsp;</p> <p>Nors puikiai atsimenu save, kuomet man pačiam, savo laiku, tokia i&scaron;ganinga frazė buvo pats geriausias skydas.</p> <p>Ne ... Ne nuo kategori&scaron;kai vertinančio mano pastangas groti, pie&scaron;ti, ar ra&scaron;yti. Ne ... Tai buvo pats geriausias ir greičiausias pasiteisinimas sau. Toks draugi&scaron;kas paplek&scaron;nojimas sau per petį, kad ... nusiramink ... nei&scaron;eina na ir ma jį perkūnėliai, rasi dar kuom užsiimti, o ir laiko prie&scaron; akis ... marios.&nbsp;</p> <p>Ir tikrai ... Mesdavau viską. Nors slaptas noras ir slaptas pavydas, visad i&scaron;likdavo. Ir galbūt ... Sakau galbūt ... Tas slaptas pavydas, tarsi netyčiukais, stumteldavo atgal ... prie to paties.&nbsp;</p> <p>Ar tam reikėjo kažkokių pastangų ??? Kažkieno malonės ???</p> <p>Nei velnio ...</p> <p>Tereikėjo vieno vienintelio ... Atsiplaiduosti. I&scaron;jungti save nuo visokių durnų minčių - Man nei&scaron;eis ... Man nesiseka ...</p> <p>Tai kažkas labai labai pana&scaron;aus į patį pirmą, bet jau ne vaiki&scaron;ką ... bučinį. Kur noras ... kaip virvė smaugianti ir ... kaip kilpa beužveržianti kaklą ir varanti i&scaron; proto, dėl vis labiau kylančios baimės.&nbsp;</p> <p>O vėliau ??? O vėliau, ar buvo tas ... kvailas susikaustymas ir baimė ? Ne ...&nbsp;</p> <p>Net atvirk&scaron;čiai ... Kuom toliau, tuo labiau profesionalėjai. Kuom toliau, tuo labiau tai darėsi gyvybi&scaron;kai svarbu. Ir malonu pačiam sau.&nbsp;</p> <p>Ir jei laikui einant tai nunyko ... tai čia vėl, galima ie&scaron;koti subinėj sliekų, ar net veidmaini&scaron;kai grąžyti rankas į dangų.</p> <p>Nemokėjimas paprastame pamatyti stebuklo, o tik stebuklo ie&scaron;kojimas ... Visada atves prie vieno - To tau ... neduota i&scaron; auk&scaron;čiau.</p> <p>Nors būtent ten ... auk&scaron;tai ... nėra nei labdaros, nei neturinčio kas veikti dalintojo.</p> <p>Viskas yra čia, tarp mūsų ir kiekviename i&scaron; mūsų.</p> <p>Tiesa ... yra ir toks posakis, kad ... Nieko nepakeisi, jai rankos i&scaron;dygę i&scaron; ...</p> <p>Bet net ir tai ... tik dar vienas pasiteisinimas, o ne įžeidimas.</p>

Tas ... išpindėjęs ... pasaulis.

2013-04-22 18:12
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_2067793_2723881.jpg" />&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tas ... i&scaron;pindėjęs ... pasaulis.</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dažnas keikia, kad ... pasaulis pasikeitė. Ir tai, kad net žmonės ... pasikeitė.</p> <p>Pasaulis keičiasi nepriklausomai to esame mes, ar mūsų nebūtu. O žmonių pasaulis, kad pasikeitė, tai čia nieko keisto. Kaip ir nieko keisto, kad pasikeitė žmogus.</p> <p>Evoliucija, arba kitaip vystymasis ... visuomet ėjo sinusoidės keliu. Kas taip pat ... Faktas. Ir tame ... taip pat nieko keisto.</p> <p>Gerai tai, ar blogai ... ne mano reikalas spręsti, nes viską į savo lentinėles sudėlioja ... Laikas.&nbsp;</p> <p>O tai ką matau kaip žmogus ... tai tik mano požiūris ir mano subjektyvus vertinimas. Kuris neturi visam tam jokios įtakos.</p> <p>Todėl ... I&scaron;sakau tik savo nuomonę, kuri neprivalo būti priimta, ar atmetama. Nes tai tik ... nuomonė.&nbsp;</p> <p>Ir netaikau tai, konkrečiai kur nors į vieną ta&scaron;ką - valstybę, ar asmenį. Nes ne viena valstybė, ar jos žmogus, nusprendžia ir apibrėžia, koks yra bendras vaizdelis. Nors tam tikrų i&scaron;lygų ... visuomet yra.&nbsp;</p> <p>O žiūrint bendroje masėje į civilizuotąją dalį žmonijos ... galima tik patvyrtinti kažkuomet i&scaron;sakytą frazę - Tas i&scaron;protėjęs, i&scaron;protėjęs pasaulis ...</p> <p>Tik &scaron;iai dienai tai, reiktu perfrazuoti ... Tas ... i&scaron;pindėjęs ... pasaulis.</p> <p>Ir jame ... nėra nei vieno geresnio. Nei vieno ...&nbsp;</p> <p>Tėra apsimestinis gėrio siekis, kuris sąlygotas tik paties savo norų ir savo savimeilei patenkinti.&nbsp;</p> <p>Ir savaime ai&scaron;ku, pateisinti pirmoje eilėje save - <strong>Visi ir viskas kalta, tik tai ne a&scaron;.</strong></p>

Balandis in pabaigą, o ...

2013-04-17 22:53
<p>Va ... kodėl myliu pavasarį ... &nbsp;?&nbsp;</p> <p>Nes jame ... visad yra netikėtumų ir malonumų ...&nbsp; Duris pradarau ... o ten ...&nbsp; &nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_10754207_2782596.jpg" /></p> <p>Argi ne fantastika ??? Argi ne džiaugsmas ??? Juk tai taip greit ... i&scaron;nyks. Dings.</p> <p>O čia .. pra&scaron;om.</p> <p><img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_11889954_2782594.jpg" /></p> <p>Na ir kas, kad Balandis jau link pabaigos pasisuko ?</p> <p>Ar tai kažkoks stabdis ? Ne ...</p> <p>Ir lakstau sau po kiemą ... džiaugiuos kaip rublį radęs ... <img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_11303203_2782592.jpg" /></p> <p>Va ir ma&scaron;iniukaas mano ... bus nupraustas, o tai pačiam ... tingis.</p> <p>Ir prisiminimai , kad buvo žiema , o sniego nebuvo ... patys &scaron;ilčiausi :)</p> <p>Tai kaip nessižavėti gyvenimu ar kad ir ta pačia gamta ???</p> <p>Juk tai taip ... gera...&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_1028392_2782599.jpg" /></p>

Apatija ...

2013-04-17 21:46
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_15377130_2782377.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Apatija ...</strong></em>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Va ... Užgriuvo mane ... Apatija.</p> <p>Taip sakant ... jokio entuziziazmo many ... nerasta.</p> <p>Emocijos ... tokios ... na ... seksualios - Dėjau ant visko.</p> <p>Vien žo ... patapau vėlei &quot;gėliu vaikučiu&quot; ir man viskas susilygino. Ir i&scaron;lindo per nulio skylę.</p> <p>Net keista paliko, kad tokia vidinė destrukcija inkalė ... Nieko nebnoriu ... Niekas nebdomina.</p> <p>Apatija ...</p> <p>Toks &scaron;velniai ... melancholi&scaron;kas ... žodelytis - Apatija ...</p> <p>Turiu gert ... Netraukia. Turiu ir valgyt ką skanaus ... nedomina. Pasilepint ??? Nesinori ...</p> <p>Gerai kad dar muzikiukas, slysta nekliūdamas už mano Apatijos.</p> <p>Bet dėl viso pikto papra&scaron;iau žmonos, kad parvežtu porą hamburgerių, bulvyčių fry mai&scaron;ą ir keturis indelius &quot; Bernes&quot; padažo ...</p> <p>Tikiuosi, kad Apatiją i&scaron;vaikysiu tuo užsakymu ir paskandinsiu alumi.</p> <p>O jei ne ... tai ir pasinersiu į Apati&scaron;ką miegą.</p> <p>Praskleidžiau žaliuzes ... A jo majo ... Visi&scaron;ka ir pilna Apatija ...</p> <p>Drimba &scaron;lapias sniegas ...</p> <p>Drimba ir čia pat, kiek pabaltavęs, tirpsta.</p> <p>Jo ... Visi&scaron;ka ir viskam ... Apatija.</p>

Kakastrofa ....

2013-04-16 00:14
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_6398713_2699066.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Kakastrofa ....&nbsp;</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Labai dažnai yra kalbama apie ... gyvenimo prasmę. Net jos bandoma ie&scaron;koti.</p> <p>O a&scaron;, vis dažniau ir dažniau, sau užduodu vieną klausimą - Ir koks velnias, mane ne&scaron;ė į tą galerą ... ?</p> <p>Jei nors truputuką, būčiau toks pat, kaip visi normalūs žmonės, suversčiau visą kaltę Likimui ... Sėkmei ... Karmai ... dar kokiam nors ... Kūrėjui ir pasinerčiau į čakrų virpesius, čiulpdamas daigintą grūdą, kaip vienitelį &scaron;varios pirmapradės energijos &scaron;altinį.</p> <p>Bet ne ... Man juk, to nepakako tuomet, per mažai net ir dabar.</p> <p>Sakyčiau, kad buvau bebaimis. Na ne ... Kaip tik, mielu noru, gabaliuką savos kam nors perleisčiau. Blogiausiu atveju, paskolinčiau, jei &scaron;iaip, nenorėtu imti i&scaron; kuklumo.</p> <p>Drąsos turėjau nei&scaron;matuojamai ??? Kur gi ne ... Mielai pats pasiskolinčiau, jei yra toks, kuris su pertekliu laksto.</p> <p>Dėl proto aplamai, kukliai patylėsiu, nes protingi tuom ir pasižymi, kad ... pamatuoja, pasveria, numato visus galimus pasekmių variantus, net iki tokio lygio, kad ... bet kuriuo atveju, nelieka pralo&scaron;ime. O čia ... nei verkt, nei juoktis. Tiesiog kažkokia ... Kakastrofa.</p> <p>Ir kokia gali būt kalba apie gyvenimo prasmę, kuomet vieni nesusipratimai, visam gyvenimo kely. Ne ne ne ... Neliesim nekaltos vaikystės, nes ten visi iki vieno ... nekalti. Ir perkūnėliai nematė paauglystės, kur taip pat, niekas neblizgėjo proteliu. Tiksliau, ne fontanai to protelio buvo.</p> <p>Na bet vėliau ... Vėliau, tai jau bent nors kiek, turėjo jo atsirasti. Bent jau atsiremiant į visuotinius evoliucionavimo dėsnius. Tačiau, kur tau ...</p> <p>Va ir stebiuosi - Ir koks velnias, mane ne&scaron;ė į tą galerą ... ?</p> <p>O juk turėjau, visas galimybes ir sąlygas, nedraskant subinės į voki&scaron;kus ženklus, susikūrti, jei ne Rojaus kampelį, tai bent pakankamai solidaus buržua gyvenimą ir nesukt sau galvos dėl nieko.</p> <p>Jooo ... Ry&scaron;kiai reikalingas nors kas, kas būtu kaltas dėl viso to. O kadangi, niekuom netikiu ko nėra ... belieka apkaltinti ... žvaigždes. Jos juk gyvatės yra.</p> <p>Va, va ... Tiksliai, tiksliai, pastebėjau - gyvatės. Nes ir mano Zodiako ženklas ... Gyvatne&scaron;is.</p> <p>O a&scaron;, asilas, savęs klausinėju - Kokio velnio, mane ne&scaron;ė į tą galerą?</p> <p>&Scaron;tai ir atsakimai visi. Ir visomis prasmėmis.</p> <p>Nors man nuo to ... nei &scaron;ilta, nei &scaron;alta.</p> <p>Nes, kol nepriskasiau prie varg&scaron;o Gyvatne&scaron;io, turėjau kažkokią prasmę gyvenime. Tiksliau klausimą - Ir kokio velnio, mane ne&scaron;ė į tą galerą ???</p> <p>O dabar ... už viską atsakingas žvaigždynas.</p> <p>O ką tu jam ??? Nieko ...</p> <p>Visi&scaron;ka ir pilna Kakastrofa ....</p>

Ar pajaučiau jį ???

2013-04-16 00:01
<p>&nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_2114816_2713178.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ar pajaučiau jį ???&nbsp;</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nežinau, kaip atrodo i&scaron; &scaron;ono, bei&scaron;ypsantis žmogaus veidas. Apie tai esu tik girdėjęs begales apibūdinimų, kad tai - romantiko, laimingo, ar net priekvailio ... &scaron;ypsenos. Nors būtent dabar ir man ... matomai tiko visos iki vieno. Nes visa kūno esybe jaučiau, kad kažkuom esu pana&scaron;us būtent į tokį ... priekvailį romantiką, iki durnumo patenkintu savimi, kažkur kalnuose ir įsmeigtomis akimis į dangų.</p> <p>O dangumi, plaukė debesys. Pačių įvairiausių formų. Balti, lengvi, o vietomis, lyg i&scaron;draskyti skarmalai, pasklidę po visą dangaus mėlynę. Ir visame tame, dvelkė kažkokia ramuma. Kur rodos, viskas viskas, buvo taip nepriklausoma nuo nieko. Toks ... atskiras pasaulis.</p> <p>Gulėjau i&scaron;sitiesęs ant įkaitusių akmenų, sunėręs rankas už galvos ir sukryžiavęs kojas. Lyg stovėčiau atsirėmęs į kažką ir žvelgčiau į horizonto tolius. Bet &scaron;iuo atveju, gulėjau ir ... žvelgiau į tą vaiskią mėlio bedugnę, kurioje ir per kurią, plaukė debesys.</p> <p>Laikas nuo laiko, užsimerkdavau ir mėgavausi saulės prisilietimais, kurie vilnijo bangomis mano veidu, kūnu. Ir tas bangavimas, buvo tarsi koks masažas, prie kurio prisidėdavo &scaron;iltas vasaros vėjas ir debesys. Vėjas, atne&scaron;davo kažkokios gaivos, o debesys ... debesys tarsi saugojo, kad saulė neužsižaistu ant tavęs.</p> <p>O a&scaron; gulėjau ir tiesiogine to žodžio prasme - lepinausi. Lepinausi gyvenimu, jo akimirkomis. Kurios būna pačios įvairiausios. O čia ... Dabar ... tai visi&scaron;kas atsipalaidavimas ir nuo visko. Net nuo minčių. Kurios jei ir buvo, tai tokios pat orinės, kokie buvo bebesys. O kartais, tiesiog kažkokie draiskalai, tarpusavyje niekuom nesusiję ir nieko nesakantys.</p> <p>Kol vykau į &scaron;ią vietą, kažkur pasimetusią tarp kalnų grandinių, turėjau planus. O gal tik planą. Dabar jau net nebežinau ir pats, nes viskas susijaukė, i&scaron;skydo ir i&scaron;sisklaidė, kaip tie debesys ten ... kažkur auk&scaron;tai auk&scaron;tai, mėlinai žydroje bedugnėje.</p> <p>Bet viskas pasikeitė, prarado prasmę. Arba ... Arba kitaip sakant, įgavo visi&scaron;kai kitą prasmę ir vertę. Nes prie&scaron; akis atsivėrė toks vaizdas, kad ... tarsi mostelėjus burtininko lazdelei, pamir&scaron;au viską. Aplamai viską. Ir ko buvau i&scaron;siruo&scaron;ęs, ir ką norėjau pamatyti, ir ...</p> <p>Prie&scaron; akis buvo gamtovaizdis, kokius paprastai pavadinama - Kaip i&scaron; pasakos.</p> <p>Ir man savaime, sulinko kojos. Fotoapratas tyliai nukeliavo ant žemės. Rankos, savaime susirado cigaretes, žiebtuvėlį ... Ir nors dar ilgai negalėjau, o gal neradau jokių jėgų prisidegti, bet traukiau į save įsivaizduojamą dūmą ir ... bandžiau apglėbti akimis tai, kas dabar buvo prie&scaron; mane.</p> <p>O kai prisidegiau, tik po kiek laiko pastebėjau, kad žiebtuvėlio liepsna taip ir liko neužgesinta.</p> <p>&Scaron;tai toks buvo tas pirmas susilietimas, prisilietimas prie to, ką pamačiau ir kas mane ... užbūrė.</p> <p>Ir dabar, i&scaron;sitraukiau cigaretę, įsidėjau tarp lūpų, spragtelėjau ir įskėliau ugnies liesnelę. Prisidegiau. Užgesinau liepsną uždarydamas Zippo žiebtuvėlį ir pasisukau ant &scaron;ono.</p> <p>Velniai žino ... Gulėjau ant akmenų, bet nejaučiau to, ką paprastai jaučiama i&scaron;sidrėbus ant akmens. Čia buvo visi&scaron;kai kas kita ir kitaip. Tarsi tai, būtu kažkas tokio, kas nėra tik ... akmuo. Arba ... kas nėra tik paprastas akmuo. Nes nuo jo sklido ne tik saulės sukaupta energija. Ten buvo ir dar kažkas, ko protu suvokti negalėjau, o jausti ... jaučiau.</p> <p>Užsitraukiau tokį gerą ir sodrų dūmą ... I&scaron; vidinės savo kelioninio &scaron;varko ki&scaron;enės i&scaron;sitraukiau gertuvę ir ... nusižengdamas visoms savo taisyklėms, atidaręs ją ... sodriai patraukiau viskio.</p> <p>Truktelėjau dar vieną dūmą ir kol pelenai nenukrito, juos atsargiai nupurčiau į tu&scaron;čią cigarečių pokelį.</p> <p>Taip ... Taip taip. Į tu&scaron;čią cigarečių pokelį. Nes man kažkaip nekilo mintis &scaron;vaistytis pelenais, ar nuorūkomis tokioje vietoje. Ir todėl, tas kelias cigaretes, kurios buvo pokelyje, buvau pažėręs čia pat ant akmens į tokį ply&scaron;į, o i&scaron; pokelio improvizavau peleninę. Nors jau daug kartų, sau esu priesiekinėjęs, kad būtinai, būtinai nusipirksiu ne&scaron;iojamą peleninę būtent tokioms i&scaron;vykoms.</p> <p>O dabar, gulėjau ant &scaron;ono pasirėmęs galvą, traukdamas dūmą ir laikydamas atvirą gertuvę su viskiu. Galvoje praslysdavo kažkas, &scaron;mėsteldavo ir vėl i&scaron;nykdavo. Ir nesuprasi kas tai ... vaizdinai ar tik mintys kuriose &scaron;mėk&scaron;čiojo galimi variantai kažko, kas būtu galima užra&scaron;yti. Gal ne dabar, gal vėliau, bet tai pasirodydavo lyg kokie miražai ir sutirpdavo.</p> <p>O vieta, buvo stebuklinga viskuom. Ir tuom, kad mane pakerėjo, ir tuom, kad čia buvo kažkas neįprasta net man, rodos, jau pakankamai nemažai mačiusiam, pajautusiam ir net i&scaron;jautusiam. Bet čia ir yra tai, ką mes vadiname stebuklais. Tai, kas neturi kažkokio loginio paai&scaron;kinimo kitu metu. Nors be jokios abejonės, vėliau, viskam bus atsakymai ir paai&scaron;kinimai. Kuriuose ... nebus jokių stebuklu.</p> <p>Truktelėjau viskio, užgesinau į tu&scaron;čią pokelį nuorūką, prisidegiau sekančią cigaretę. Laikas nebeturėjo jokios prasmės. Planai ??? Kokie dar velniop planai ??? Juk dabar buvau ten, kur niekuomet net nebūčiau sugalvojęs ir suplanavęs atvykti. Visą tai, dabar, lengviau pavadinti betkokia nesamone - atsitiktinumas, sėkmė, ar dar kokia nors velniava. Bet jokiu būdu ne mano plano dalimi. To ... paprasčiausiai nebuvo net fantazuota.</p> <p>Kritau ant nugaros ir užsimerkiau. O pats jaučiau, kad ten ... kažkur toli danguje ... plaukė debesys ir &scaron;vietė saulė. Kažkur toli, virė gyvenimas. Tik a&scaron; ... gulėjau kažkokioje palaimoje. Kuriam visai nerūpėjo niekas. O tas niekas ir buvo viskas. Viskas, dėl ko kitu kartu, verta atsisakyti to komforti&scaron;ko gyvenimo, kurį siūlo įsibėgėjusi civilizacija. Ir pasinerti ten, i&scaron; kur kažkuomet buvo i&scaron;eita.</p> <p>Taip ir neatmergdamas akių, kilstelėjau galvą, prine&scaron;iau gertuvę prie lūpų ir gurk&scaron;telėjau viskio. Po ko užsitraukiau stiprų dūmą ir nuleidau galvą ant akmenų. Ranką su gertuve, pasidėjau sau ant saulės rezginio ir mintimis lidėjau slystančio viskio kelią, kuris ritosikūnu lug kokia &scaron;ilumos banga, o burnoje, tarpo savo ypatingu skoniu.</p> <p>Ir staiga, i&scaron;dygo mintis. Tokia didelė, riebi, lyg koks transporantas, i&scaron; kurio ky&scaron;ojo ranka su atki&scaron;tu rodomuoju pir&scaron;tu ir užra&scaron;u po juo - Ar tu pažinai ... Gyvenimo skonį ?</p> <p>Ir mano veidu, nuslydo jei ne priedurnė, tai visi&scaron;kai idioti&scaron;ka &scaron;ypsena, po ko a&scaron; prapliupau, galima sakyti, homeri&scaron;ku juoku, staigiai pasiversdamas ant &scaron;ono ir braukdamas nuo savęs i&scaron; burnos i&scaron;lėkusios cigaretės pelenus.</p> <p>Kai juoko spazmai aprimo, atsisėdau, truktelėjau viskio ir pagalvojau - O kaip su tuo ... Gyvenimo skoniu? Ar pajaučiau jį ???</p> <p>Tikrai žinau, kad ragavau. Daug ir visko. Bet ... Ar pajaučiau?</p> <p>Juk už mano pečių ... pusė žmogaus amžiaus ... jau yra. O kas dar ?</p> <p>Ko dar trūksta, kad atsakyti į tokį, rodos paprastą ir nesudėtingą klausimą, kuriam ... atsakymo ... neturėjau.</p> <p>Bet greičiausiai čia ir slypi senio Sokrato Tiesa, pasakyta prie&scaron; i&scaron;geriant nuodus - Dabar žinau, kad nežinau nieko.</p> <p>Kokie paprasti žodžiai, o kiek gilios prasmės juose.</p> <p>Pakėliau akis į dangų. Ten ... Tame danguje ... Plaukė lengvi debesys. Matomai tokie patys kaip ir daug tūkstančių metų atgal, kai vienas i&scaron; žmonių suprato, kad ... bet kokia viso gyvenimo prasmė atsiranda ir i&scaron;snyksta tik paskutinėmis minutėmis prie&scaron; pat mirtį. O visa kita ... tu&scaron;čia bravūra. Susireik&scaron;minimas. Toks muilo burbulas, kuris persipina vaivoryk&scaron;tės spalvomis, bet vistiek, sausai pok&scaron;telėjęs sprogsta i&scaron;tik&scaron;damas ir nieko nebelieka i&scaron; viso to.</p> <p>Ir lyg tyčia, tarsi patvyrtindami mano žodžius, du debesys prasilenkdami vienas pro kitą ... susidūrė ir ... vietoje to kad susijungtu, ėmė sklaidytis ir nykti.</p> <p>Ir vėl galvoje liko &scaron;varu. Jokios minties. Tik tas nenusakomai nuostabus gamtos peizažas ir vasari&scaron;kai nuostabus dangus.</p> <p>Tiek nedaug laiko prabėgo, o tuo pačiu ... tarsi praslinktu keli gyvenimai.</p>

Kuo senesnė, tuo gražesnė:)

2013-04-15 19:28
<p>&nbsp;http://raimos-raima.blogspot.com/2011/04/get-older-get-betterkuo-senenesne-tuo.html?showComment=1328545549298#c16457873010188737</p>

Laimės ieškoti pas Auksinę žuvelę ....

2013-04-14 15:19
<p><img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_16618383_2679199.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</em>Laimės ie&scaron;koti pas Auksinę žuvelę ....</strong> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Parpūčiau namo ...</p> <p>Namo ... Toks jausmas, kad grįžau į nuosavą pilį.</p> <p>Sėdžiu savo darbo vietoje, sklaidau nuotraukas, geriu kavą ir su &scaron;ypsena prisimineu laiką, kai buvome i&scaron;vykę i&scaron; namų.</p> <p>Taip ... I&scaron;važiavome pas draugus pasidaryti sau ... cepelinų vakarėlio. Nes prie&scaron; tai ... vieną vakarą, žmona i&scaron;tarė tokius žodžius - A&scaron; jau nuo praeitų metų noriu cepelinų ...</p> <p>Ar galima likti abejingu tokiam mažyčiam norui ???</p> <p>Ant smūgio suskambinau su bičiulio žmona. Ant smūgio i&scaron;siai&scaron;kinau koks jos požiūris į tai kad ... surengti tokį specialų vakarėlį ir paderinau veiksmus su pačiu bičiuliu, ką ir kaip darysime.</p> <p>O toliau ... toliau &scaron;variai techninis reikalas, pasirūpinti maisto produktais ir dar kai kuom, kas būūūūtinai reikalinga tokiais atvejais - &quot; Ugninis vanduo &quot;.</p> <p>Tik &scaron;į kartą, maisto gaminimas buvo i&scaron;imtinai moterų darbas, o mes tebuvome palaikymo techninio palaikymo komanda.</p> <p><img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_66496_2679215.jpg" /></p> <p>Todėl ... viskas vyko linksmoje atmosferoje. Darbas virte virė. O nuotaika buvo tokia valiuki&scaron;kai linksma, kur kiekvienas įne&scaron;davo savo dalelę ir laikas slinko nematomai ir nejaučiant jo.</p> <p>Pagaliau cepelinai ant stalo ... mes ... prie stalo ...</p> <p><img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_2715406_2679270.jpg" /></p> <p>Mmmm ... Koks tai buvo &scaron;auniai skanus pasisėdėjimas. Koks tai buvo nuostabus vakaras, kuris nusitęsė iki i&scaron;naktų ... ir prasitesė iki paryčių.</p> <p>Nesu didelis cepelinų gerbėjas, bet ... vidurnaktyje pasigailėjome, kad ... cepelinų būta per mažai. Ir kad reikėjo ne penkių kilogramų bulvių, o jau nepasigailėti ir ... visus de&scaron;imt apiformint.</p> <p>Todėl teko nuvirkdyti &scaron;aldytuvą ... O kaip kitaip ? Juk ... &quot; Ugninis vanduo &quot; reikalauja būt pagerbtas kažkuom skaniu taip pat.</p> <p><img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_9023401_2679271.jpg" /></p> <p>Vat ...</p> <p>Nereikia laukti kol ateis ... Laimė. Nereikia eiti prie vandenyno ir tykoti Auksinės žuvelos ....</p> <p>Tereikia mažyyytės smulkmenos - savo Norą ... paversti realybe, o ne viltim ir ... laukti.</p> <p>Velnias ... Taip gera namuose. Už lango ūžia vėjas .... Lietus tyliai tapena stogu ir &scaron;lamena per lango stiklą. O čia dar toks stebuklas mūsų kra&scaron;tui ... GRIAUSTINIS .... Ko negirdėjau gal kokius tris, ar net keturis metus.</p> <p>Te tau bobut ir Devintinės ... pagalvojau sau. Kiek tereikia, kad ... būtumei laimingas, kaip jubileijnas rublis. Ir jokios žuvelos nereikia kankinti pra&scaron;ymais, kad tavo gyvenime būtu truputis ... Laimės.</p>

Valstybė kurios nebėra ...

2013-04-14 06:15
<p>&nbsp;<img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_8969890_2779165.jpg" /></p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<em><strong>Valstybė kurios nebėra ... &nbsp;</strong></em></p> <p>Va, sėdžiu sau, kažkur tai ... pasaulio pakra&scaron;tyje. Ir tai taip arti tiesos. Nes aplinkui pakankamai nedidelį gabaliuką sausumos ... vien Atlanto vandenyno platybės.</p> <p>Sėdžiu, geriu kavą ir ... mintimis nuklystu ten, kur &scaron;iaip, niekuomet nebepatekti. Nes tai ... Praeitis. Ir ne tik kad ... Praeitis, bet ir Istorija.</p> <p>O kas yra Istorija ? Faktai ... Nuogi faktai, kurie didesniaja dalimi ... nepatogūs. O kaip žmogus elgiasi, kai jam kas nors yra ... nepatogu ? Teisingai ... Jis stengiasi tai i&scaron;trinti, sunaikinti.</p> <p>&nbsp;<img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_2208737_2779166.jpg" /> &nbsp;</p> <p>&Scaron;tai ir gaunasi, kad ... žmogui Istorija ... nerūpi. O man ??? O kaip gi man ...man pačiam ?</p> <p>Gal kam ir &scaron;aus mintis, kad tai ... Nostalgija. Deja ...</p> <p>Fakto pripažinimas, niekaip netelpa po Nostalgijos &scaron;ydu. Faktas tėra ... nuogas faktas.</p> <p>Taigi ... Gimiau valstybėje, kurios nebėra ir neliko net kvapo. Neliko. O prisiminimai ... gyvi.</p> <p>Ne ... Jokiu būdu nesiimsiu spręsti, kokia tai buvo valstybė - gera ar bloga. Neturiu tam jokio tikslo. O ir nesinori, nes tokiam klausimui, tektu skirti begales laiko.</p> <p>Bet prisiminti kai ką ... tikrai norisi. ir automati&scaron;kai i&scaron;kyla klausimas - KODĖL ???</p> <p>Ogi todėl, kad tai buvo ne tik kitas laikas, bet ir kitoks gyvenimas, kitokie žmonės.</p> <p>Bet ir čia ... Nesigilinsiu per daug. Tai tiesiog neidomu.</p> <p>Todėl ... prisiminsiu tai kai ką. O tas kai kas, taip pat laiko nutrintas ir gerokai pratrintas. Nors &scaron;is tas dar yra gyva.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_9639235_2779167.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vaikystė ... Ledai ... saldainiai ... limonadas ... bulkutės su džemu.</p> <p>Labai mėgau saldainius &quot;Diū&scaron;ės&quot; ir &quot;Barabarisas&quot; ... Kilogramas jų kainavo ... 1.80 rublio. Taip pat dažnai &quot;skrisdavau&quot; su kiemo draugais į vaistinę, kur pirkdavomės ... mėtinių tablečių arba vitamino C. Kurie taip pat buvo juokingos kainos - Vitaminas C - 6 kapeikos, o mėtinių tablečių pakuotė - - mėtinių tablečių pakuotė - 4 kapeikos.</p> <p>O ledai ??? Vaisiniai ledai ... kurie tekainavo 7 kapeikos. Ledai &ldquo;Plombyras&rdquo; 20 kapeikų ...</p> <p>Mokykla ... Jos bufetas, kur per pertraukas lėkdavau pirkti pomidorų sulčių ( 10 kapeikų ) ir bulkutės ( 7 kapeikos ) su džemu. O kartais kroksų, jei tokie pasitaikydavo ...</p> <p>&Scaron;tai tokie, lengvi prisiminimai i&scaron; tos tokios netolimos praeities ir nebegzistuojančios valtybės, kurioje gimiau ir augau. Valstybėje, kurioje mokslas buvo nemokamas ir tereikėjo tik noro mokintis. Nors tikrai, kai kas, turėjo savas kainas. Kad ir tai pačiai mokyklai susiruo&scaron;ti.</p> <p>- mokyklinis sąsiuvinys (12 lapų) &ndash; 1 kapeika, &bdquo;blizgus&ldquo; sąsiuvinys &ndash; 2-3 kapeikos; - bendras sąsisuvinys, 96 lapai &ndash; 44 kapeikos; - albumas pie&scaron;imui (storas) &ndash; 39 kapeikos; - sąsiuvinys pie&scaron;imui (8 lapų albumas) &ndash; 5 kapeikos; - paprastas pie&scaron;tukas, plunksninis ra&scaron;iklis &ndash; 2 kapeikos. - de&scaron;imt plunksnų plunksniniam ra&scaron;ikliui &ndash; 1 kapeika; - ra&scaron;alas ra&scaron;ikliui (buteliukas) &ndash; 17 kapeikų; - juodas tu&scaron;as (buteliukas) &ndash; 10 kapeikų; - trintukas (paprastas arba rožinis &bdquo;ra&scaron;alinis&ldquo;) &ndash; 1 - 3 kapeikos (priklausomai nuo dydžio); - akvareliniai dažai &ldquo;Leningrad&rdquo; &ndash; 4.75 rub; - 20 cm medinė liniuotė &ndash; 4 kapeikos.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_16596982_2779168.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bet kaip dabar atsimenu duonos parduotuvę ... Bulkutes po tris kapeikas, paprastas batonas - 12 kapeikų, batonas su aguonomis - 20 kapeikų.</p> <p>O kadangi tekdavo ir daugiau namams padėti, tai pamenu ir &quot;Daktari&scaron;kos&quot; de&scaron;ros kainą - 2 rubliai 20 kapeikų, saulėgražų aliejus - 79 kapeikos, var&scaron;kės sūrelis (vanilinis, su razinomis) &ndash; 14 kapeikų, sviestas - 70 kapeikų. Kraujinė de&scaron;ra ( kokia ji buvo skani apkepta ) - 50 kapeikų. Liesos var&scaron;kės pakelis &ndash; 17 kapeikų, riebesnės - 20 kapeikų.</p> <p>Daug ką pamenu ir pamenu su lengva &scaron;ypsena. Kad ir ... kar&scaron;tą vasarą giros staites su &scaron;alta gira, kurios mažas bokaliukas kainavo 3 kapeikos, keptas pyragėlis su mėsa kioskelyje &ndash; 10 kapeikų. O sultys kioskeliuose ... ? Stiklinė beržų sulčių &ndash; 8 kapeikos, stiklinė slyvų, obuolių, tomatų sulčių &ndash; 10 kapeikų.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_14377492_2779169.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Galiu ai&scaron;ku paminėti ir benzino kainas ... degtinės ar cigarečių. Tik kas nuo to pasikeis ?</p> <p>Tai buvo ... Buvo ir nebėra, ir ... nebebus niekad.</p> <p>Saldainiai, de&scaron;ros, duona ar pienas ... produktai lyg ir tie patys, bet visa kita ... kaip i&scaron; kosmoso. Ir gyvenimas pats ... kaip kosmose. Nesvarumo buklėje, kur niekad negali žinoti, kokia trajektorija gausi lėkti i&scaron;au&scaron;us naujam rytui.</p> <p>Ne ... Negyvenu prisiminais. Bet ir užmir&scaron;ti to, kas buvo ... nesiruo&scaron;iu.</p> <p>Nes viltis geresniam gyvenimui ... ir liko, ligoto idioto kliedesiais apie tai, kad kada nors ir jo palatoje i&scaron;aus - &Scaron;viesus rytojus.</p> <p>O smagiausias prisminimas i&scaron; to ... &Scaron;viesaus rytojaus statytojų ... jų rinkiminis lozungas - &quot;Mes nusipelnėme gyventi geriau.&quot; Ir jie nemelavo.</p> <p>Jie tik nutylėjo apie sąra&scaron;ą, kas ... nusipelnė to geresnio gyvenimo.</p> <p>Viskas. Kava i&scaron;gerta.</p> <p>Dabar pats laikas pasidaryti naujos. Tik dabar jau su ledais ir romu. Nes neturiu laiko laukti, kol ateis ... &Scaron;viesus rytojus ...</p>

A kokia čia styliau namas ...

2013-04-12 17:40
<p>&nbsp;<img alt="" src="http://s1.netlogstatic.com/lt/p/oo/186135135_14222157_2728581.jpg" /></p> <p>Girdėjai skambinant varpais, bet taip ir nežinai, kur ir kodėl.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;A kokia čia styliau namas ...</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Sakoma, kad i&scaron; kvailio &scaron;aipytis ... negalima.&nbsp;</p> <p>Sakoma ... Gal tame ir yra prasmės, kad pačiam nesusitapatinti su kvailiu. Bent jau logi&scaron;kai mąstant.</p> <p>Na ... i&scaron; principo sutinku ir to nedarau.</p> <p>Tačiau ... Bet ...</p> <p>Kuomet yra kvailys ... su juo viskas ai&scaron;ku. Ir klausimų durnų negali kilti. Todėl, drąsiai sau galiu leisti &scaron;aipytis i&scaron; ko ... ??? Ogi i&scaron; tu asmenų, kurie save &quot; proto bok&scaron;tais &quot; laiko.&nbsp;</p> <p>Na ... teisybei pasakius, tai jie savęs tokiais nelaiko, nes mažai ir suvokia, kas tai aplamai yra. Bet va protingas veido i&scaron;vaizdas nustatę ... žeria ant viso pasaulio tokius &quot; perlus &quot;, kad terminas kvailys ... na niekaip jiems nelimpa.&nbsp;</p> <p>Va, kaip pavyzdys ...&nbsp;</p> <p><strong>- Ponička ... Sakykite pra&scaron;om. A kokia čia styliaus ... &scaron;yčia namas ???&nbsp; - Na ka Jūs ... Ponička ... Čia juk tryjų auk&scaron;tų styliaus namas ...&nbsp;</strong></p> <p>Ir juokinga ir graudu iki a&scaron;arų, prisiminus tokį pavyzdį, menanti tikrus laikus ir tikrai nugirstą pokalbį. Bet tai buvo jau seniai ...&nbsp;</p> <p>Ar kas nors pakito ??? Nei velnio ...</p> <p>Netikite ??? Pra&scaron;om ...</p> <p>I&scaron; tikro gyvenimo ... Kuris yra čia pat ir greta.</p> <p>Žmogus, sugeba biržos maklero Templeton frazę - <strong>&quot; Kiekvienas privalo turėti atsarginį gyvenimo planą. &quot;</strong> pavadinti ... nei daugiau nei mažiau ... <strong>DĖSNIS.&nbsp;</strong></p> <p>Nors tam pačiam žmogui, kito autoriaus, Henrio Fordo aforizmas -<strong> &quot; Judanti skruzdėlė,padaro daugiau,negu snaudžiantis jautis. &quot;</strong> taip pat pasirodo yra ... <strong>Dėsnis.&nbsp;</strong></p> <p>Viskas būtu kaip ir pusė velnio ... Na ... pasiseka &quot; sublizgėti i&scaron;mintimi &quot;. Bet ne ... pasirodo tai visai rimtas dalykas.</p> <p>Nes atsiranda pa&scaron;nekovas, kuris susirūpines klausia - <strong>Ar imanomas toks dėsnis ?</strong> ( čia į Templeton frazę apie atsarginį planą).</p> <p>Zadornovas, a&scaron;traus proto ir puikaus humoro specialistas yra sakęs - <em>Man nereikia nieko kūrti, nes ... tereikia klausyti, žiūrėti ir tik spėt užsira&scaron;inėti visas kvailystes, kurias žmonės rimtais veidais pasako, ar para&scaron;o.</em></p> <p>Ir visi&scaron;kai, ir &scaron;imtaprocentaliai ... jis yra teisus.&nbsp;</p> <p>Todėl gyvenime, niekuomet nebus liūdna, kol yra tokių žmonių. Bet gyvenimas ir neturi jokių &scaron;ansų, nors menkiausiam pagerėjimui, kol tokių ne tik yra, bet jie dar ir jungiasi kūvon.&nbsp;</p> <p>Netikite ???</p> <p>Pra&scaron;om dar vienas &scaron;edevras &quot; auksinės minties &quot; to paties autoriaus.</p> <p><strong>&quot; - Jei turime tiek pat proto kiek žąsys,mes,žmonės turime laikytis draugėje. &quot;</strong></p> <p>Gražu net mėlyna ...&nbsp;</p> <p><u>Tik niekaip nesuprantu, ko vėliau pykti, kai tokiam žmogui pasakai - Na tu ir žąsis arba ... Na tu ir žąsinas.</u></p>
Iš viso įrašų: 35
 
 
 
 
 
 

Gyvenimo..budas...

Patiko nuotrauka? Įvertink!

Reklama Sukurk savo
Reklama

El. paštas: [email protected]

Kita Informacija: [email protected]

All Media Digital
AMDigital logotipas
Ši svetainė talpinama