mergina įrašai

Dienoraščiai mergina įrašai

2009.03.21 sestadienio linksmybes :)

2009-03-21 14:47
<p>- Žinai, knygą ra&scaron;ysiu...<br /> - O kam?..<br /> - Ai, skaityt ką neturiu...</p> <p><br /> - Vakar kovojau dėl merginos.<br /> - Su kuo?<br /> - Su žmona...</p> <p><br /> Vyri&scaron;kis žiūri oru prognozes: &quot;Sibire -45 laipsniai&quot;. Na jis nepatikėjo ir<br /> nusprendė pasukti draugeliui i sibirą:<br /> - Klausyk, girdėjau pas jus baisiausiai &scaron;alta?<br /> - Nu kad ne, -20 ar -25.<br /> - Ane? Hm.. O per telika sakė, kad -45.<br /> - A-a-a.. nu čia matyt lauke tiek..</p> <p><br /> Kai a&scaron; buvau mažas, mane tėvai dažnai statydavo į kampą... Kairyjį...<br /> vir&scaron;utinį...</p> <p><br /> - Mam, a mam!!! A kodėl tėvas po lova sėdi?<br /> - Tyliai, dukra! Tėvas namie &scaron;eimininkas - kur nori ten ir sėdi.</p> <p><br /> Vyras žmonai:<br /> - &Scaron;neki kaip idiotė!<br /> - &Scaron;neku, kad suprastum!</p> <p><br /> Liliputai dar ilgai prisiminė Guliverį po to, kai jam susuko vidurius...</p> <p><br /> Jei kada nors atsiminsiu, papasakosiu anekdotą apie sklerozę...</p> <p><br /> - Ka valgo žmogėdros - vegetarai?<br /> - Žaliuosius.</p> <p><br /> Blondinė užeina į kavinę, užsisako torčiuko ir kavos. Po kiek laiko moja oficiantui:<br /> - Klausykit, man atrodo jūsų kava negera - pimpalus atsiduoda.<br /> Oficiantas pasilenkia, pauosto, dar kartą pauosto ir taria:<br /> - O jūs puoduką kitoje rankoje lakykit.</p> <p><br /> Sėdi programuotojas prie kompiuterio, dirba, staiga su trenksmu atsidaro durys:<br /> - Sveikas tėti! Grįžau!<br /> Programuotojas nepasukdamas galvos:<br /> - Tu kur &scaron;laisteisi?<br /> - Armijoje, tėti...</p> <p><br /> Kiekviena moteris gerai turi daryti 70 dalykų.<br /> Gaminti valgyti ir 69.</p> <p><br /> - Jaunuoli, pažiūrėkite kokios gražios gėlės! Padovanokite jas savo merginai!..<br /> - Neturiu a&scaron; merginos...<br /> - Kaip tai neturite?<br /> - Paprastai. Žmona neleidžia...</p> <p><br /> - Vakar su Petru žaidėm &quot;i&scaron;mu&scaron;k akį&quot;<br /> - Ir kaip?..<br /> - &Scaron;iaip sau. Lygiosios. 2:2.</p> <p><br /> - Mama, visi sako, kad a&scaron; balvonė...<br /> - Ne balvonė, o blondinė, atsimink dukrele! O dar geriau - užsira&scaron;yk!</p> <p><br /> Gatvėje prie vaikino artėja agresyviai nusiteikęs pagyvenęs vyri&scaron;kis:<br /> - A&scaron; tau parodysiu kaip dulkinti mano dukrą!<br /> - Kad gal nereikia, a&scaron; ir pats moku...</p>

2009.03.03 antradienio anekdotai:)

2009-03-03 21:19
<p>Jis, gulėdamas lovoje:<br /> - Po to, kas įvyko, a&scaron; kaip tikras džentelmenas, tiesiog privalau tave vesti...<br /> Ji, skubiai apsirenginėdama:<br /> - O kas nutiko?..</p> <p><br /> Liūdnas vyri&scaron;kis užeina i supermakertą:<br /> - Sveiki, gal atsimenat a&scaron; čia vakar balionėlių spalvotų pirkau...<br /> - Taip, taip, pamenu. Dar norėsit?<br /> - Nea, žinote, skunda turiu - brokuoti jie.<br /> - Kaip tai brokuoti? Kiauri?<br /> - Ne, ne kiauri, tvarkoje čia viskas...<br /> - Tai kas tada?<br /> - Žinot, nedžiugina...</p> <p><br /> - Žiūrėk, čia nuotraukoje mano nauja mergina.<br /> - O ble... fū...<br /> - Ne čia, debile, ji čia i&scaron; kairės.<br /> - A, nu nieko tokia. O tu kur?<br /> - O a&scaron; - ble fū....</p> <p><br /> - Žiūrėk, čia nuotraukoje mano nauja mergina.<br /> - O ble... fū...<br /> - Ne čia, debile, ji čia i&scaron; kairės.<br /> - A, nu nieko tokia. O tu kur?<br /> - O a&scaron; - ble fū....</p> <p><br /> - Blogai gerti degtinę žiemą lauke.<br /> - Kodėl blogai?<br /> - Dantys i kakliuką kalena...</p> <p><br /> Mergina parduotuvėje:<br /> - Duokite man pra&scaron;om vieną dantų &scaron;epetuką, vieną jogurtą, vieną bulkutę ir vieną kavą.<br /> Pardavėjas:<br /> - Jūs turbūt viena gyvenate?<br /> - O kaip jūs atspėjote?<br /> - Tai kad tu tokia baisi kad p***ec!<br /> &nbsp;</p>

Savaitgalio anekdotai

2009-02-07 14:34
<p>Gražuolė mergina klausia karininko &scaron;okio metu:<br /> - kaip Jūs manote į ką lengviausiai dūžta kiau&scaron;iniai?<br /> Karininkas pamąsto:<br /> - Turbūt į balną, kada joju ant arklio!<br /> - Tai gi ne! Į keptuvę!<br /> Karinikas vėl pamąsto:<br /> - Na, su keptuve per kiau&scaron;inius - originalu!</p> <p>***</p> <p>Policininkė keliuke reguliuoja eismą ir staiga pajunta, kad jai<br /> prasideda mėnesinės. Per raciją paai&scaron;kina situaciją ir papra&scaron;o atsiųsti jai<br /> pamainą.<br /> Praėjus kelioms valandoms, pasirodo pora visi&scaron;kai girtų policininkų ir ima<br /> jai teisintis:<br /> - Žinai, kai tik sužinojo &scaron;ią naujieną, visus ėmė vai&scaron;inti vyriausiasis<br /> komisaras, paskui skyriaus vir&scaron;ininkas, paskui - inspektorius, paskui - tavo<br /> porininkas, o paskui ir mes abu nutarėm at&scaron;vęsti&hellip;</p> <p>***</p> <p>Nuėjo armėnas į pirtį. grįžta visas juodas, nesiprausęs. Jo ir klausia:<br /> -tai ko tu nesiprausęs?<br /> -viena ranka laikiau kam įki&scaron;ti, viena laikiau užsidengęs, kad man neįki&scaron;tų, viena koja saugojau vonelę... ar daug nusiprausi kita koja??</p> <p>***</p> <p>Tėvas kalbasi su dukra:<br /> - Dukrele, tu jau didelė, tai gal mudu pakalbėkime. Gal galėtum man<br /> pasakyti, kaip tavo nuotrauka atsidūrė viename i&scaron; pornografinių tinklalapių?<br /> - Na, ką gi tėveli, pakalbėkime. Gal gali man pasakyti, kaip tu apie tai<br /> sužinojai?</p> <p>***</p> <p>Atsikėlė žmona ankstų sekmadienio rytą, paruo&scaron;ė skanius pusryčius, butelį ant stalo pastatė ir pakvietė vyrą pusryčiauti. Tik susėdo - žiūri kaimynas į svečius kėblina. Nesinori vyrui dalintis degtine ir jis nusprendžia:<br /> - Paslėpk butelį. Sakyk jam, kad a&scaron; i&scaron;važiavau žvejoti, jis ir i&scaron;eis. Paskui mes ramiai i&scaron;gersime.<br /> O pats palindo po lova. Kaimynas užėjo, paklausė kur vyras. Sužinojęs, kad jis i&scaron;važiavo žvejoti, tarė:<br /> - Gaila&hellip; O a&scaron; pusę litro atsine&scaron;iau&hellip; Na, matė jį velniai tą tavo vyrą. I&scaron;gerkim mes abu!<br /> I&scaron;gėrė tą butelį, suvalgė pusryčius, o paskui ir į lovą suvirto&hellip; Kada patenkintas kaimynas i&scaron;ėjo, piktas vyras i&scaron;lindęs i&scaron; po lovos, su&scaron;niok&scaron;tė:<br /> - Tavo laimė, gyvatė, kad a&scaron; buvau žvejoti i&scaron;važiavęs, kitaip būtum gavusi&hellip;</p> <p>***</p> <p>I&scaron;važiavo vyras į komandiruotę. Pas žmoną ateina meilužis, jie imasi kažką<br /> organizuot, tik staiga grįžta vyras. Meilužis panikuoja: spintoj praeitą<br /> syki buvo, po lova ank&scaron;ta, &scaron;aldytuve &scaron;alta. Žiūri - toks didelis sieninis<br /> laikrodis miegamajam, ir įlindo vidun. Sėdi ir burba:<br /> - Tik, tak, tik, tak, tik, tak&hellip;..<br /> Vyras su žmona susėdo pietaui. Vyras klausia:<br /> - O ką laikrodžiui padarei kad eina?<br /> Žmona (persigandusi):<br /> - Eeeeeeee&hellip;. Tai su &scaron;lepete paleidau ir eina kažkaip&hellip;..<br /> Sugulė vyras su žmona miegot. Nakti vyras prabunda. Girdi i&scaron; laikroždio:<br /> - Hrrrrrrrrrrrrrrrr(knarkimas)&hellip;.. tik, tik, tik&hellip;.<br /> hrrrrrrrrrrrrrrrrrrr&hellip;. tik, tik, tik.<br /> Vyras tik &scaron;vyst &scaron;lepete per kambarį, girdi i&scaron; laikrodžio:<br /> - O bl*t! tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik&hellip;</p> <p>***</p> <p>Prostitutė priduoda pinigus į banką.<br /> - Atleiskite, bet &scaron;itie pinigai padirbti.<br /> - Tai i&scaron;eina, kad mane i&scaron;prievartavo.</p> <p>***</p> <p>Dviese įlipa į perpildytą autobusą: vienas didelis, antras - mažiukas.<br /> Didelis sako:<br /> - Na&hellip; Dabar bus autobuso apiplė&scaron;imas. Ruo&scaron;kitės. Visus plė&scaron;im ir<br /> prievartausim.<br /> Mažiukas:<br /> - Ne. Tiktai plė&scaron;im!<br /> Didelis:<br /> - Nu ne. Dabar mes plė&scaron;im ir prievartausim.<br /> Mažiukas:<br /> - Ne. Tiktai plė&scaron;im!<br /> Didelis:<br /> - A&scaron; pasakiau: dabar mes plė&scaron;im ir prievartausim!<br /> Mažiukas:<br /> - Ne. Tiktai plė&scaron;im!<br /> Moteri&scaron;kės i&scaron; priekio atsisuka ir sako:<br /> - O tu, mažas, patylėk! Gerai?!</p> <p>***</p> <p>Susitarė žvejys su draugais pažvejoti. Valandą ir vietą tvirtai numatė. Žvejybos dieną lijo kaip i&scaron; kibiro. Nieko neveiksi, susitarė - reikia eiti. Nuėjęs sutarton vieton, laukęs nesulaukęs draugų, &scaron;lapias grįžo namo. Patylomis, kad neprižadintų žmonos, nusirengė Juozas ir palindo po antklode &scaron;alia žmonos. &Scaron;i besakanti:<br /> - Matai, Joneli, tokiu oru geras gaspadorius &scaron;uns į kiemą nei&scaron;varytų, o tas mano durnius i&scaron;ėjo žvejoti&hellip;</p> <p>***</p> <p>Užsinorėjo žmogelis pasimylėt. Nuėjo i vie&scaron;bučio bara, i&scaron;sirinko gražia paną ir pradėjo aplink ja suktis..<br /> -Vyras, tu ką mylėtis nori? - klausia pana.<br /> -Aha! - apsidžiaugė vyrukas.<br /> -Einam su manim&hellip;<br /> Ateina pas pana i namus. Ten lova ir t.t.<br /> -Na, nusirenk, -sako pana. Vyras nusirengia, atsigula į lova ir laukia kas bus toliau. Pana atidaro kaimyninio kambario duris ir sako:<br /> -Ei, Gogi, Vano, Kaco, Vasiko, Givi. Čia vyras atėjo, sako mylėtis labai nori!</p> <p>***</p> <p>- Skauda?<br /> - Taip.<br /> - I&scaron;traukti?<br /> - Neaaa&hellip;</p> <p>***</p> <p>Sustabdė policininkas ma&scaron;iną. O ją vairavo seniausios profesijos atstovė.<br /> - Paleisk mane, drąsusis policininke, - tarė mergina, - a&scaron; tau dar praversiu!<br /> Taip vat i&scaron;karto ėmė ir pravertė&hellip;</p>
Iš viso įrašų: 3
 
 

o

Patiko nuotrauka? Įvertink!

Reklama Sukurk savo
Reklama

El. paštas: [email protected]

Kita Informacija: [email protected]

All Media Digital
AMDigital logotipas
Ši svetainė talpinama