Prisijunk prie šio klubo! Būdamas jo nariu tu galėsi:

  • Diskutuoti su bendraminčiais klubo forume;
  • Talpinti, komentuoti bei vertinti nuotraukas klubo galerijoje;
  • Taplinti video, kurti renginius, reikšti nuomonę klubo apklausose bei naudotis daugybe kitų naudingų funkcijų.
Iš viso įrašų: 13
 
 

Mūsų teisės ir pareigos

Autorius:
Sukurta: 2009-03-18 14:05
Edvardas Kuzavinis

Pasisakymų: 8

Sukurta temų: 2

2009-03-18 14:05

Štai kaip kai kurie Lietuvos patriotai sugeba pažadinti tautiečių sąmoningumą. Štai taip apie save rašo YouTube'ininkas pasivadinęs "Lietuvai"

Interests and Hobbies: REZIDENTAS 2003 m. vettavimu nusilpnino LR PILIETYBĖS ĮSTATYMĄ ir ĮSTATYMĄ DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES. 2007-12-13 dviese pasirašė LISABONOS SUTARTĮ. Trumpalaikis LRS 2008-05-08 paslapčia ratifikavo. Be mūsų visų referendumo atsisakė tūkstantmetinės Tėvynės savarankiškumo teisių, kuriomis vadovavovės balsuodami dėl stojimo į ES. Kad naujai išrinktas LRS nebegalėtų savarankiškais aktais gintis nuo kolonistų superkamųjų ir užstatomųjų investicijų bei svetimtaučių svetimšalių atėjūnų. Kad vykdytų ES valdančios mafijos sprendimus - sutarties 2 str. Bet UŽGROBIKŲ JAU UŽKNISTOS AIRIJOS REFERENDUMAS...? SCHEMA: pasaulio valdymo žūdų mafija - jų bankai - NVO - propagandai paperkama žiniasklaida - liaudį apgaunant išrinkti senatai - spec.tarnybos - mafijai paklusnios vyriausybės - jų priimti teisės aktai. Kodėl mes turime juos vykdyti ? Samdyta žiniasklaida prisvaigino apie Atvirą Lietuvą, tarptautines Nevyriausybines organizacijas, Pilietinę visuomenę, Kolonistų bendruomenes, Lygias galimybes, Mes jewrų/spiečiai, gyvenimo gerinimas pasikrušimu, žiopsojimu šou ir svetimo sporto. Mafijos valdomų JT, USA, ES programomis tautiečius mikdo samdyti psichologai . . . . . . . . . KAIP PROTĖVIŲ PALIKIMĄ GINI TU ?
Website: http://www.VSD.lt

 

Štai jis rašo papildomai:

 

NACIONALINIO SAUGUMO PAGRINDŲ ĮSTATYMAS :
2 str. Lietuvos nacionalinį saugumą užtikrina Lietuvos Respublikos piliečiai, JŲ bendrijos ir organizacijos, ...

Nacionalinį saugumą užtikrina :
b) PILIEČIAI:
- saugodami tautines vertybes ir ugdydami pasiryžimą ginti Lietuvos laisvę;
- RENGDAMIESI visuotiniam pilietiniam PASIPRIEŠINIMUI.

PAGRINDINĖS NACIONALINIO SAUGUMO POLITIKOS NUOSTATOS BEI PRINCIPAI
NACIONALINIO SAUGUMO POLITIKOS TIKSLAS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

Nacionalinio saugumo politikos tikslas - sutelktomis valstybės ir piliečių pastangomis plėtoti ir stiprinti demokratiją, užtikrinti TAUTOS SAUGŲ BŪVĮ ir VALSTYBĖS VIDAUS bei išorės saugumą, ATGRASYTI KIEKVIENĄ POTENCIALŲ užpuoliką, ginti Lietuvos valstybės NEPRIKLAUSOMYBĘ,...

Lietuvos nacionalinio saugumo sistema remiasi valstybės institucijų veikla ir KIEKVIENO Lietuvos piliečio dalyvavimu, ... VISUOMENE, SUVOKIANČIA PAVOJUS IR SAVO ATSAKOMYBĘ, pilietiškai SUSIPRATUSIA ir PASIRENGUSIA ginti Lietuvos LAISVĘ.

Stiprinti nacionalinį saugumą yra AUKŠČIAUSIAS Lietuvos vidaus ir užsienio politikos tikslas.

Lietuvos nacionalinio saugumo politiką sudaro valstybės užsienio, gynybos, ekonominės, viešojo saugumo, socialinės, kultūros, sveikatos, aplinkos apsaugos, švietimo ir mokslo bei kitos valstybės politikos nuostatos, užtikrinančios nacionalinį saugumą.

Lietuvos gynybinė galia grindžiama:
- Tautos apsisprendimu ir pasiryžimu priešintis kiekvienam užpuolikui;
- piliečių pasirengimu visuotiniam ginkluotam ir neginkluotam pasipriešinimui bei pilietinei gynybai;

Lietuva priešinsis agresoriui visomis jai prieinamomis priemonėmis: karine gynyba ir PARTIZANINIAIS VEIKSMAIS, civilių piliečių nepaklusnumu, nekolaboravimu bei kitais būdais.

Agresijos ar kitu prievartos prieš Lietuvos valstybę atveju piliečiai ir jų susivienijimai priešinasi bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ar konstitucinę santvarką. Kiekvienam pasipriešinimo dalyviui taikomas kombatanto statusas pagal tarptautinės teisės aktus.

Tautos ir valstybės gynybai vadovauja laisvai ir teisėtai veikiančios valstybės institucijos, o jei jos negali veikti, - Tautos sukurtos arba jos pripažįstamos vadovavimo pasipriešinimui institucijos.

Agresijos ar kitu prievartos prieš Lietuvos valstybę atveju jokia valstybės institucija ar pareigūnas negali priimti sprendimo arba duoti įsakymo, draudžiančio ginti Lietuvos nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ar konstitucinę santvarką. Toks sprendimas ar įsakymas bus niekiniai, o jų nevykdymas neužtrauks jokios atsakomybės.

Jei dėl agresijos ar kitokios prievartos prieš Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ar konstitucinę santvarką pareigūnas negali laisvai vykdyti valstybės gynimo pareigų arba su gynyba susijusių funkcijų ar perduoti įsakymų, žemesniosios grandies pareigūnai gynybos funkcijas vykdo savarankiškai. Tokiu atveju šių pareigūnų įsakymai bus privalomi, o karinių dalinių, piliečių ir jų savaveiksmių darinių pasipriešinimo bei kovos veiksmai bus teisėti.

PILIETINIO PASIPRIEŠINIMO JĖGĄ LEMIA TAUTOS VALIA IR APSISPRENDIMAS KOVOTI UŽ SAVO LAISVĘ, kiekvieno piliečio, nesvarbu, koks jo amžius ir profesija, pasiryžimas VISAIS ĮMANOMAIS BŪDAIS priešintis užpuolikui ar okupantui,...

Piliečių pasirengimo pilietiniam pasipriešinimui sistema yra valstybinė. Jos funkcionavimą organizuoja Vyriausybė.

Piliečiai mokomi ĮVAIRIŲ PASIPRIEŠINIMO ir civilinės saugos būdų. Valstybė juos aprūpina būtinomis techninėmis priemonėmis.

PATRIOTIZMO UGDYMAS YRA IR MOKYKLOS PRIVALOMOSIOS lavinimo programos sudėtinė dalis.

Valstybė remia savaveiksmes visuomenės organizacijas, kurių veikla prisideda prie pasirengimo pilietiniam pasipriešinimui ar gynybinės galios stiprinimo.

Užpuolimo, pasikėsinimo į Lietuvos teritorijos vientisumą arba jos konstitucinę santvarką atveju piliečiai ir jų savaveiksmiai dariniai imasi pilietinio pasipriešinimo veiksmų - nesmurtinio pasipriešinimo, NEPAKLUSNUMO ir nekolaboravimo su neteisėta administracija, taip pat ginkluoto pasipriešinimo. Kolaboravimo veikas ir atsakomybę už jas nustato įstatymai.
------------------------------ ------------------------------ ------
Įstatymai nedraudžia Tėvynę ginti labiau negu privalomai įpareigoja.
SANKCIJOS NESKIRTINOS :

Būtinoji gintis - BK 28 str., ATPK 18 str.
Būtinasis reikalingumas - BK 31 str., ATPK 17 str.

 

 

 

PAGALIAU IR AŠ PABUDAU PRIEŠ ŠEŠIS MĖNESIUS. Taipogi turiu ir savo tinklapį pavadinimu www.atoveiksmis.lt. Tas tinklapis orientuotas į anti-dezinformaciją. Padariau pirmą didelį darbą - išverčiau iš anglų į lietuvių D.R. Griffino pasakaitą pavadinimu " Rugsėjo vienuolikta: Ar tiesa turi būti atskleista ar toliau būti maskuojama?"

Labai smagu kad neesu vienas, matau yra nemažas PATRIOTŲ klubas.


Redagavo: (2009-03-18 15:21)
angele rainakyte

Pasisakymų: 3

Sukurta temų: 0

2009-03-18 14:12

oi, draugas kuzavini...cia ne vieta reklamai...

Edvardas Kuzavinis

Pasisakymų: 8

Sukurta temų: 2

2009-03-18 14:31

 

angele rainakyte Šiandien 14:12 rašė:

oi, draugas kuzavini...cia ne vieta reklamai...


Labai šaunu kad ir tu jau pradėjai rūpintis savo ir tėvynės gerove...


Redagavo: (2009-03-18 15:16)
angele rainakyte

Pasisakymų: 3

Sukurta temų: 0

2009-03-18 14:43

as atsibudau pries 29 metus, draugas kuzavini.

Edvardas Kuzavinis

Pasisakymų: 8

Sukurta temų: 2

2009-03-18 15:14


angele rainakyte Šiandien 14:43 rašė:

as atsibudau pries 29 metus, draugas kuzavini.


Labai šaunu, vadinasi galime pradėti iškelti problemas ir ieškoti būdų joms išspręsti. Ar turite pasiūlymų? Mano anksčiau iškeltos problemos yra tos, jog egzistuoja šešėlinė vyriausybė kuri neatstovauja žmonijos interesų bet turi savo asmeninus interesus kalbant apie tolimesnį žmonijos likimą. Kalba apie Naująją Pasaulinę Tvarką(NWO - New World Order) ir kaip tai gali paveikti viso pasaulį įskaitant Lietuvą. Mano nuogastavimai tie, jog jei NATO toliau bandys įdiegti priešraketinę sistemą rytų Europoje, tai tas gali virsti kruvinu kovos lauku tarp JAV ir Rusijos, tačiau galiausiai nukentėsime mes...

L D
L D

Pasisakymų: 7

Sukurta temų: 0

2009-03-18 16:12

tu man primeni ta, kuris kovoja su vejo malunais. per visa zmonijos istorija, valde tie, apie kuriuos mes net nenutuokiame Šypsena liudna, bet taip yra. o patriotiskuma galime bent islaikyti ir puoseleti savo seimose, bei diegti vaikams, kaip sakant uzauginti nauja karta, o ne kapoti senus kelmus. jiems israuti mums smarves neuzteks...

Edvardas Kuzavinis

Pasisakymų: 8

Sukurta temų: 2

2009-03-18 16:37


Ligita Dauks Šiandien 16:12 rašė:

tu man primeni ta, kuris kovoja su vejo malunais. per visa zmonijos istorija, valde tie, apie kuriuos mes net nenutuokiame Šypsena liudna, bet taip yra. o patriotiskuma galime bent islaikyti ir puoseleti savo seimose, bei diegti vaikams, kaip sakant uzauginti nauja karta, o ne kapoti senus kelmus. jiems israuti mums smarves neuzteks...


Tas asmuo buvo vardu Don Kichotas. Ne, žmonės gali pakeisti dabartį jei investuos bet 1% viso savo gyvenimo aktyvumo. Paprastas pavyzdys. Jei mieste gyvena 100000 žmonių ir išaiškėja kad vienas miestietis yra serijinis žudikas. Jei bent 10% miestiečių sužinotų apie tai, tai tas krimnalas be abėjo bus nuteistas. Tas pats su visa žmonija. Jei žmonės sužinotų apie globalistus, tai juos daugiau niekada nepaleisų ir galiausiai nuteistų. Ar manai kad jie toliau žiūrės kaip anie terorizuoja visą planetą?

L D
L D

Pasisakymų: 7

Sukurta temų: 0

2009-03-18 18:44

 nu, zinau ta don kichota, bet aciu, kad priminei Šypsena

negi manai, kad valdzia pjaus saka, ant kurios pati sedi? nejuokink. beje, todel ir atsirado visokie patriotai ir protestotojai Šypsena Šypsena sekmes

Neegzistuojantis vartotojas
Neegzistuojantis vartotojas
2009-07-25 18:15

Ligita Ligitka 2009-03-18 16:12 rašė:

tu man primeni ta, kuris kovoja su vejo malunais. per visa zmonijos istorija, valde tie, apie kuriuos mes net nenutuokiame Šypsena liudna, bet taip yra. o patriotiskuma galime bent islaikyti ir puoseleti savo seimose, bei diegti vaikams, kaip sakant uzauginti nauja karta, o ne kapoti senus kelmus. jiems israuti mums smarves neuzteks...


Visiškai už tai, pradėti nuo savęs, nuo savo šeimos, patys būkime pavyzdžiais, ir tada kiti gal paseks mūsų pavyzdžiu Šypsena  

Neegzistuojantis vartotojas
Neegzistuojantis vartotojas
2009-08-12 19:31

Mano irgi su manim ir už mane Šypsena

Neegzistuojantis vartotojas
Neegzistuojantis vartotojas
2009-08-13 19:52

Stengiuosi buti

Neegzistuojantis vartotojas
Neegzistuojantis vartotojas
2010-07-07 09:37

Didziausia problema ir yra, kad daugelis masto kaip Ligita. Viskas yra musu Tautos rankose, musu paciu.. Kaip liaudis leidzia valdyti, taip valdzia ir valdo...Patriotiskuma ugdyti vaikams alkaniems, jiems nusispjauti, nes mes, tevai, nieko nedarom, kad jie augtu kaip pilnaverciai vaikai, kaip auga vakaru salyse.

Neegzistuojantis vartotojas
Neegzistuojantis vartotojas
2010-07-07 09:59

O mes bailiai, galvojam, va, isugdysim savo vaikus patriotais, tada Lietuvele zydes.. Nusiplauname rankas...Uzaugs vaikai, nepajusime, kai pakels sparnus ir isvaziuos is musu paciu apleistos Lietuvos, todel, kad mes nieko nedareme.. Is kur atsiranda Don Kichotai, o jie atsiranda del liaudies pasyvumo.Liaudis butu kaip kumstis, palaikytu, ta vadinama Don Kichota ir ju neliktu, kaip Don Kichotu.Gerai, kas issimokslino, apsisviete, turi specialybe, sedi siltesnej vietelej, kam jiems galvoti apie Lietuvos ateiti, jiems siandien gerai...ko gi dar reikia...cia ir pradingsta patriotiskumas... O kiek zmoniu skursta ir  nesuvokia, ka jiems daryti. Vietoj to, kad tie, labiau pavalge,šviestu zmones, jie sedi savo siltame urvelyje ir del ,, sventos ramybes '' nelenda... 


Redagavo:
userPhoto
(2010-07-07 12:12)
Iš viso įrašų: 13
 
 

Barselona, 2009 m...

Patiko nuotrauka? Įvertink!

Reklama Sukurk savo
Reklama

El. paštas: [email protected]

Kita Informacija: [email protected]

All Media Digital
AMDigital logotipas
Ši svetainė talpinama